RS 002 F. 264 КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 264
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1948-1971
Датуми постојања творца:     1948- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,54, књига: 8, кутија: 13
Назив/Име ствараоца(лаца):     Кошаркашки савез Војводине
Преузимање грађе:     Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад обавестио је 26. новембра 1965. године (бр. Савеза I 1838/1965) Историјски архив Војводине (Архив Војводине) да је извршио преглед архивске грађе Савеза и свих покрајинских спортских одбора и савеза, издвоијо, класификовао сав регистратурски материјал и пописао га за предају Архиву Војводине. Међу пописаном архивском грађом за преузимање налазила се и грађа настала радом Кошаркашког савеза Војводине, Нови Сад у временском распону од 1949. до 1962. године. Предпоставља се да је тада Архив Војводине први пут преузео архивску граћу Кошаркашког савеза Војводине. Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад предао је Архиву Војводине 1989. године ( Записник о примопредаји VII 031.5-6/1989 ), архивску грађу насталу радом Кошаркашког савеза Војводине, Нови Сад у временском распону од 1949. до 1965. године у количини од 0,60 м. Овај пријем је у књизи улазног инвентара Архива Војводине заведен под редним бројем 261.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.264 чине: нормативна акта, статути, правилници, материјали са оснивачке скупштине, записници председништва, кошаркашких клубова, закључци са пленума; годишњи извештаји, планови рада; пропозиције и распоред такмичења, информације о такмичењима и резултати такмичења, одржавање првенстава; билтени, финансијско пословање; књиге евиденције и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.264 је сређен регистратурски по принципу провенијенције, односно хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Један део архивске грађе устројен је по принципу слободне провенијенције, односно тематски. За овај део фонда формиране су серије (тематске групе). Формирано је 69 архивских јединица.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 228 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top