RS 002 F. 279 СИНДИКАТ СЛУЖБЕНИКА ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ДРУШТВЕНИХ СЛУЖБИ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     СИНДИКАТ СЛУЖБЕНИКА ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ДРУШТВЕНИХ СЛУЖБИ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 279
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1950-1963
Датуми постојања творца:     1950-1963
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,47, књига: 2, кутија: 4
Назив/Име ствараоца(лаца):     Синдикат службеника државних органа и друштвених служби Југославије – Покрајински одбор за Војводину
Преузимање грађе:     Архив Војводине преузео је 1968. године од Покрајинског већа Савеза синдиката, Нови Сад, 120 метара несређене архивске грађе и регистратурског материјала, без записника о примопредаји, “јер се због несређености материјала није могло пописати”. Овај пријем заведен је под бројем 114 од 11.10.1968. године у Улазном инвентару Архива Војводине. Из те грађе издвојена је грађа овог фонда.
Оквир и садржај:     Подаци о организацији и раду ПО Синдиката службеника државних органа и друштвених служби Југославије за Војводину, материјали са годишњих скупштина, пленума и седница Председништва ПО, среских одбора и подружница, записници и материјали са годишњих скупштина и пленума Републичког и Централног одбора овог Синдиката, подаци о припремама за увођење новог система дохотка у друштвеним службама, расподели личних доходака у друштвеним службама, расподели личних доходака радника и службеника у банкама, спровођење Закона о банкама, рад и улога органа управљања у банкама, доношење уредбе о накнади путних и селидбених трошкова јавних службеника, нацрт Закона о оснивању одмаралишта радника и службеника и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Сачувана и одабрана архивска грађа сређена је мањим делом у оквиру преписке према бројевима деловодног протокола, а већим делом према принципу слободне провинијенције, односно по тематским групама и серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 327 СИНДИКАТ РАДНИКА ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 213 ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top