RS 002 F. 280 НАРОДНА ТЕХНИКА ВОЈВОДИНЕ

Назив:     НАРОДНА ТЕХНИКА ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 280
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1950-1959 (недостају 1953- 1958)
Датуми постојања творца:     1948- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,12, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Народна техника Војводине
Историјат фонда/збирке:     Грађа Народне технике се највећим делом још увек налази у регистратури, а увидом у изводе из архивских књига констатовано је да се извесна количина докумената из периода (1950-1959)још увек налази у регистратури. У Архиву Војводине извршено је сређивање архивске грађе у количини од 0,12 м, по систему слободне провенијенције. Списи су фрагментарно сачувани, књиге нама. Од научно-информативних средстава израђен је сумарни инвентар и белешка о фонду.Не постоје подаци о томе када је грађа примљена у Архив.
Преузимање грађе:     Не постоје подаци о томе када је грађа примљена у Архив.
Оквир и садржај:     Записници и планови рада, извештаји о раду и прегледи одбора Народне технике Војводине (клубови, срески одбор и други), документи у вези са Ванармијским војним васпитањем, реферати, саватовања и друго у организацији Народне технике Војводине, агитација и пропаганда, материјали о рачунско-финансијском пословању, документа о листовима и брошурама Народне технике Војводине, фото албум и др.
Допуне:     Грађа Народне технике се највећим делом још увек налази код творца, а увидом у изводе из архивских књига констатовано је да се међу том грађом налази и извесна количина докумената из периода (1950-1959).
Систем сређивања:     Грађа овог фонда је систематизована по тематским групама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа ван архива:     Архив Југославије, Ф. 493. САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ТЕХНИЧКУ КУЛТУРУ ЈУГОСЛАВИЈЕ – НАРОДНА ТЕХНИКА

 

Scroll to Top