RS 002 F. 278 СИНДИКАТ ТЕКСТИЛНИХ, КОЖАРСКИХ И ГУМАРСКИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     СИНДИКАТ ТЕКСТИЛНИХ, КОЖАРСКИХ И ГУМАРСКИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 278
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1946-1964
Датуми постојања творца:     1950-1963
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,45, књига: 1, кутија: 4
Назив/Име ствараоца(лаца):     Синдикат текстилних, кожарскох и гумарских радника Југославије – Покрајински одбор за Војводину
Преузимање грађе:     Архив Војводине преузео је 1968. године од Покрајинског већа Савеза синдиката, Нови Сад, 120 метара несређене архивске грађе и регистратурског материјала, без записника о примопредаји, “јер се због несређености материјала није могло пописати”. Овај пријем заведен је под бројем 114 од 11.10.1968. године у Улазном инвентару Архива Војводине. Из те грађе издвојена је и грађа овог фонда.
Оквир и садржај:     Организација и рад ПО Синдиката текстилних, кожарскох и гумарских радника Југославије за Војводину, као и нижих организација овог синдиката: среских, општинских и предузетних одбора и подружница у предузећима, финансијско пословање, кретање производње и расподеле дохотка у предузећима из струке, категоризација радних места радника у предузећима из струке, увођење и развијање радничког самоуправљања, број, структура и такмичења радника у колективима, нормирање рада, тарифни правилници предузећа из струке, идеолошко-политички рад овог синдиката и друго.
Допуне:     Према подацима из Извештаја архивисте за заштиту архивске грађе ван архива (бр.031.6-129/1-08, од 8.12.2008. године) у регистратури Савез самосталних синдиката Војводине, Нови Сад, налази се 1,20 метара архивске грађе Синдиката текстилних, кожарскох и гумарских радника (Ф.278) за преузимање. Поменута грађа није сређена и уписана у архивску књигу и обухвата материјал настао у периоду 1963-1990. године.
Систем сређивања:     Сачувана и одабрана архивска грађа сређена је мањим делом у оквиру преписке према бројевима деловодног протокола, а већим делом према принципу слободне провинијенције, односно по тематским групама и серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Геогрефски регистар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 213 ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 328 СИНДИКАТ РАДНИКА ИНДУСТРИЈЕ И РУДАРСТАВА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)

 

Scroll to Top