RS 002 F. 281 ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 281
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1950-1989
Датуми постојања творца:     1950- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 8, књига: 6, кутија: 59
Назив/Име ствараоца(лаца):     Пријатељи деце Војводине
Преузимање грађе:     Мањи део регистратурског материјала овог фонда преузет је 1964.године (Записник о примопредаји бр.01-271/64) и обухватао је период од формирања до 1960. године. Преузето је 23 кутије, 5 пакета и 1 књига, у књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под бројем 93. Године 1991. преузет је већи део регистратурског материјала, око 17 метара (Записник о примопредаји бр.VII 031.5/91), у књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под бројем 291.
Оквир и садржај:     Архивску грађу чине: Евиденција аката, подаци о оснивању Савеза, организацији и раду, Покрајинској конференцији Савета Савеза пионира,седнице:Скупштине, Секретаријата, Савета, Председништва, материјале Комисије за рад са пионирима и за унапређење рада Савеза пионира, затим подаци о Саветовањима, плановима рада, извештајима о раду, подаци о проблемима васпитног и образовног рада са децом, организовању забавног живота, физичке културе и спорта, социјалној заштити предшколске и школске деце, разним акцијама и манифестацијама као што су: прослава дана пролећа, дечије недеље, одржавању разних смотри као што су: “Дете у свету”, “Волимо домовину своју”, “Змајеви сусрети”; организовању пионирских логоровања: “Сутјеска”, “Тестера”, “Сусрети пионира самоуправљача”, походи “Стазама слободе” и др. У грађи се такође могу наћи подаци о исхрани, хигијени и здравственом стању деце и организовању школа за родитеље као саставном делу бриге друштва за за децу.
Допуне:     Очекују се допуне, у регистратури се налази материјал Савеза организација за социјалистичко васпитање и бригу о деци САП Војводине.
Систем сређивања:     Сређивање овог фонда вршено је два пута. Већи део регистратурског материјала био је у несређеном стању изузев преписке која је била одложена по бројевима деловодног протокола. У току сређивања новопримњеног материјала констатовано је да се неки делови прожимају са већ примљеном архивском грађом, а такође да већи део сређена грађе није правилно одложен, тако да је дошло до поновног сређивања дела који је примљен 1964. године, тј.оног дела који се сматрао сређеним. Део фонда сређен је по бројевима деловодног протокола, а део по тематским групама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top