RS 002 F. 283 СИНДИКАТ РАДНИКА И СЛУЖБЕНИКА ПРЕХРАМБЕНЕ И ДУВАНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     СИНДИКАТ РАДНИКА И СЛУЖБЕНИКА ПРЕХРАМБЕНЕ И ДУВАНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 283
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1946-1959
Датуми постојања творца:     1951-1959
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,26, књига: 3, кутија: 20
Назив/Име ствараоца(лаца):     Синдикат радника и службеника прехрамбене и дуванске индустрије Југославије – Покрајински одбор за Војводину
Историјат фонда/збирке:     У Архиву Војводине је од 1970. до 1981. год. у више наврата извршено сређивање ове архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, при чему су од примљене грађе формирани следећи архивски фондови:
– Веће Савеза синдиката Војводине, Нови Сад (Ф.213)
– Синдикат пољопривредних радника и службеника Југославије – Покрајински одбор за Војводину, Нови Сад (Ф.275)
– Синдикат радника и службеника прехрамбене и дуванске индустрије Југославије – Покрајински одбор за Војводину, Нови Сад (Ф.283)
– Синдикат радника пољопривредне, прехрамбене и дуванске индустрије Југославије – Покрајински одбор за Војводину, Нови Сад (Ф.318).
Поред влагом уништених докумената, излучена је и мања количина безвредних типских докумената и мултипликата.
Преузимање грађе:     Архив Војводине преузео је 1968. године од Покрајинског већа Савеза синдиката, Нови Сад, 120 метара несређене архивске грађе и регистратурског материјала, без записника о примопредаји, “јер се због несређености материјала није могло пописати”. Овај пријем заведен је под бројем 114 од 11.10.1968. године у Улазном инвентару Архива Војводине. Из дате грађе издвојена је грађа овог фонда.
Оквир и садржај:     Оснивање, организација и рад ПО Синдиката радника прехрамбене и дуванске индустрије, као и нижих организација овог синдиката (среских, општинских и месних одбора и синдикалних подружница у предузећима), рад Земаљског одбора за Србију и Централног одбора овог синдиката за ФНРЈ, стање и проблеми прехрамбене и дуванске индустрије на подручју Војводине, производња, обезбеђење сировина, односи између произвођача сировина и прехрамбене индустрије, цене сировина и готових производа, интеграције пољопривредних добара и предузећа прехрамбене индустрије, образовање кадрова, расподела дохотка и личних доходака, норме рада, стручно и идеолошко-политичко образовање и васпитање радника, улога синдиката у развијању самоуправних друштвено-политичких односа и др.
Допуне:     Према подацима из Извештаја архивисте за заштиту архивске грађе ван архива (бр.031.6-133/1-08, од 9.12.2008. године) у регистратури Савез самосталних синдиката Војводине, Нови Сад налази се 8 метара архивске грађе Синдиката радника пољопривредне, прехрамбене и дуванске индустрије (Ф.318) за преузимање. Поменута грађа није сређена и уписана у архивску књигу и обухвата материјал настао у периоду 1965-1988 године. Постоји могућност да је део те грађе настао раније и да припада овом фонду.
Систем сређивања:     Сачувана и одабрана архивска грађа сређена је мањим делом у оквиру преписке према бројевима деловодног протокола, а већим делом по тематским групама и серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Геогрефски регистар
Предметни регистар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 275 СИНДИКАТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ РАДНИКА И СЛУЖБЕНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 318 СИНДИКАТ РАДНИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ПРЕХРАМБЕНЕ И ДУВАНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 213 ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top