RS 002 F. 288 УДРУЖЕЊЕ УЧИТЕЉА, НАСТАВНИКА И ПРОФЕСОРА – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     УДРУЖЕЊЕ УЧИТЕЉА, НАСТАВНИКА И ПРОФЕСОРА – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 288
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1952-1959
Датуми постојања творца:     1953-1959
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,33, књига: 4, кутија: 3
Назив/Име ствараоца(лаца):     Удружење учитеља, наставника и професора – Покрајински одбор за Војводину
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал Удружења учитеља, наставника и професора – Покрајиснски одбор за Војводину – Нови Сад, примљен је 1968. године од Синдиката радника друштвених делатности Југославије – Покрајински одбор за Војводину – Нови Сад, заједно са регистратурским материјалом неких других удружења и синдиката из области просвете и друштвених делатности. Овај пријем заведен је под бројем 118 од 24.09.1968. године у Улазном инвентару Архива Војводине. Укупно је примљено 4 дужна метра архивске грађе.
Оквир и садржај:     Евиденције аката; унутрашње пословање и персонална питања Покрајинског одбора; записници са годишњих скупштина и седница Покрајинског одбора, Среских одбора и Месних одбора; извештаји о раду одбора, реферати, планови рада, буджет и други материјали са скупштина; спискови чланова Удружења; обавештења; преписка Удружења професора и наставника средњих школа – Нови Сад за 1952-1953. годину; и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Архивска грађа је сређена по принципу слободне провенијенције.
Део списа представља преписку која је одложена хронолошки, према деловодном протоколу. Други део списа је подељен у 3 тематске групе: Покрајински одбор, Срески одбори и Месни одбори, у које је одложена углавном документација годишњих скупштина и седница тих одбора.
Важно је напоменути да с обзиром да је Синдикат просветних и научних радника наследио начин канцеларијског пословања и архиву Удружења учитеља, наставника и професора, није извршено закључивање постојећег деловодника (Књига бр.4 Деловодни протокол: 1955-1959(1961)) након гашења Удружења 1959. године, већ је настављен низ деловодних бројева приликом завођења нових предмета Синдиката све до краја 1959. године.
Након ревизије фонда 2013. године извршене су исправке у разграничењу грађе између фонда Ф.288 и Ф.317.
Преписка за 1952. и 1953. годину која припада Удружењу професора и наставника средњих школа – Нови Сад, премештена је у тематску групу: Месни одбор А.Ј.:145–147.
Формиране су тематске групе у зависности да ли се ради о седницама и скупштинама покрајинских, среских или месних одбора.
За архивске јединице тематских група израђен је аналитички инвентар са 213 аналитичка описа, на картицама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима Републике Србије из 1994. године.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 317 СИНДИКАТ ПРОСВЕТНИХ И НАУЧНИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 294 УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СТРУЧНИХ ШКОЛА – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 309 УДРУЖЕЊЕ ВАСПИТАЧА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 223 САВЕЗ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)

 

Scroll to Top