RS 002 F. 289 ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ГРАЂЕВИНСКИХ ПРОЈЕКАТА

Назив:     ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ГРАЂЕВИНСКИХ ПРОЈЕКАТА
Сигнатура:     RS 002 F. 289
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1948-1962
Датуми постојања творца:     1951-1962
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 53,99, књига: 10, кутија: 443
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајинска комисија за ревизију грађевинских пројеката
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Покрајинске комисије за ревизију грађевинских пројеката примљени су у Архив Војводине 25. маја 1964. године (Записник о примопредаји бр. 01-169/1, улазни инвентар Архива Војводине бр. 92) у количини од 520 свежњева у делимично сређеном стању. Међутим, у наведеном записнику о примопредаји из 1964. године нема података о преузимању грађе фонда Ф. 289, могуће због тога што је том приликом од Централне писарнице ИВ НС АП Војводине примљена огромна количина грађе покрајинских органа управе.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; податке о оснивању Комисије; преписе решења и уверења овлашћеним пројектантима, предузећима и лицима; другостепена решења; пројекте ревидиране од стране среских комисија за ратарско тракторско сточарску школу у Бајши и Црвенки и воћарско виноградарској школи у Бешкој. Највећим делом фонд садржи грађу техничког карактера са значајним подацима о грађевинарству, водопривреди и другим грађевинско-техничким делатностима на територији Војводине. Техничку документацију чине идејни и главни пројекти; инвестициони програми и пројекти за изградњу разних индустријских објеката и постројења, стамбених зграда у државном и приватном сектору; документа о хидротехничким радовима и објектима; пројекти изградње болница, школа, мостова, путева, електрификације појединих места у Војводини (изградња Азотаре у Панчеву, Института у Сремској Каменици и др.) и разних привредних објеката и друго.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     У регистратури је сва грађа која се односила на пројекте одлагана по такозваном пројектном принципу, што значи да је сва грађа која се односи на један пројекат одлагана у један предмет (досије). Творци пројеката су били пројектни бирои и заводи са територије Војводине и Београда. У регистратури су настајала само решења о обављеној ревизији. Предмети у регистратури су завођени у деловодни протокол хронолошким редом, без обзира на врсту пројекта, а исто тако су и одлагани. Овај принцип је задржан приликом архивистичког сређивања фонда, тако да највећи део одабране архивске грађе фонда чини грађа техничког карактера. То су искључиво идејни и главни пројекти, што подразумева збир техничких докумената који се односе на један објекат изградње и стручно га обрађују. Ова техничка документација је готово увек комплетна, за разлику од инвестиционо-техничке, која по правилу недостаје, тако да предмети не садрже решења о додели земље за градњу, сагласност урбаниста, решења о рушењу старих постојећих објеката, решења грађевинске и санитарне инспекције, сагласност инвеститора и друго. У оквиру фонда се налази преписка за 1952-1962. годину, сређена хронолошки по годинама деловодног протокола и мање тематске групе које чине: решење о оснивању, преписи решења и уверења овлашћених пројектаната, предузећа и лица и документа ратарско тракторско сточарске школе и воћарско виноградарске школе.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Геогрефски регистар
Предметни регистар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 187 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ГРАЂЕВИНЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 293 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 195 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top