RS 002 F. 293 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ
Сигнатура:     RS 002 F. 293
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1950-1971
Датуми постојања творца:     1950-1971
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 33,40, књига: 47, кутија: 262, свежањ: 3
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински секретаријат за привреду
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Покрајинског секретаријата за привреду примљени су у Архив Војводине у седам наврата. До прве примопредаје је дошло 27. маја 1964. године (Записник о примопредаји бр. 01-169/1-64, улазни инвентар Архива Војводине бр. 92) када је од пиарнице Извршног већа АП Војводине преузета 41 фасцикла и 5 књига за 1952-1954. годину. Друга примопредаја је извршена 16. априла 1968. године од Покрајинског секретаријата за организацију и општу управу (Записник о примопредаји бр. 03-653/1, улазни инвентар Архива Војводине бр. 112) и преузета је 271 фасцикла, 15 пакета и 81 књига архивске грађе и регистратурског материјала за 1951-1957. годину. До треће примопредаје је дошло 30. августа 1972. године од Писарнице покрајинских органа управе ИВ АП Војводине (Записник о примопредаји бр. VI 031.5-8/1, улазни инвентар Архива Војводине бр. 147) када је преузето 15 фасцикли и 8 књига. Четврта примопредаја је извршена 3. октобра 1980. године од Писарнице покрајинских органа управе ИВ АП Војводине (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-6, улазни инвентар Архива Војводине бр. 188) и преузето је 34,45 метара за 1955-1970. годину. Пета примопредаја је извршена 9. децембра 1986. године од Писарнице покрајинских органа управе ИВ АП Војводине (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-4, улазни инвентар Архива Војводине бр. 227) када је преузето 14 метара архивске грађе и регистратурског материјала за 1971-1972. годину. Шеста примопредаја је извршена 23. августа 2011. године (Записник о примопредаји бр. II 031.5-14/1, улазни инвентар Архива Војводине бр. 410) од ЈП „Путеви Србије” у количини од 0,07 метара за 1952. годину. Према подацима из извештаја архивисте на заштити архивске грађе ван архива (бр. II 031.6-133/1 од 29. 08. 2011) није утврђено када и на који начин је регистратура ЈП „Путеви Србије” дошла у посед ове грађе. Последња примопредаја је извршена 29. априла 2013. године (Записник о примопредаји бр. II 031.5-58/2).
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; податке о оснивању, организацији и раду Секретаријата; производњи; залихама; радној снази; проблемима у функционисању појединих предузећа, привредних грана и привреде уопште; податке о инвестиционој политици; утрошку инвестиционих средстава; извештаје финансијских инспектората о прегледу рада привредних организација на територији Војводине; податке о разрезу и наплати пореза; стању сељачких, замљорадничких и занатско-продајних задруга; завршне рачуне предузећа, задруга, пољопривредних добара и слично; полагању стручних испита из привредних струка; докумената испитне комисије за ложаче и машинисте; персоналних докумената и друго.
Допуне:     Допуне се очекују.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда је делом сређена регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Други део фонда је сређен тематски и формиране су тематске групе (серије). За део докумената без сигнатуре из тематских група формиране су архивске јединице (1375 архивских јединица) и извршена је аналитичка обрада предмета (1375 аналитичких описа). Приликом коришћења предмета о стручним испитима који су настајали две и више година треба обратити пажњу да су архивирани у почетној години, а не у години у којој су завршени. Такође, поједини предмети, који не могу да се пронађу у припадајућим групама, вероватно се налазе у групама УП-I и УП-II, уколико је постојала жалба на првобитно решење.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 348 САВЕТ ЗА ПРОМЕТ РОБОМ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 200 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 187 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ГРАЂЕВИНЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 420 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ГРАЂЕВИНЦКИХ ПРЕДУЗЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 271 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ШУМАРСТВО (ГЛАВНА УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО) (ФОНД)
RS 002 F. 441 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗАДРУЖНЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ (ФОНД)
RS 002 F. 230 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ (ФОНД)
RS 002 F. 202 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 321 ПОКРАЈИНСКА УПРАВА ЗА ЦЕНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 330 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ, ТРГОВИНУ И САОБРАЋАЈ (ФОНД)
RS 002 F. 289 ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ГРАЂЕВИНСКИХ ПРОЈЕКАТА (ФОНД)
RS 002 F. 342 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ДРВНУ ИНДУСТРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 343 ГЛАВНА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНУ ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 344 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕТАЛНУ ИНДУСТРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 345 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 195 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 346 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕКСТИЛНУ И КОЖНУ ИНДУСТРИЈУ (ФОНД)
RS 002 F. 356 САВЕТ ЗА ИНДУСТРИЈУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 506 ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈУ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 204 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 519 ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА ТУРИЗАМ (ФОНД)
Напомена :     Кутије број 284, 285 и 286 садрже грађу Испитне комисије за ложаче и машинисте, док се деловодни протоколи који се односе на ову грађу, због начина вођења деловодника у регистратурама, налазе у фондовима: Ф. 195 (кутија 284, деловодник за 1962-1964. годину) и Ф. 330 (кутије 285, 286, деловодник за 1965. и 1966. годину).

 

Scroll to Top