RS 002 F. 292 СИНДИКАТ МЕТАЛСКИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     СИНДИКАТ МЕТАЛСКИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 292
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1949-1963
Датуми постојања творца:     1952-1963
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,62, књига: 1, кутија: 6
Назив/Име ствараоца(лаца):     Синдикат металских радника Југославије – Покрајински одбор за Војводину
Преузимање грађе:     Архив Војводине преузео је 1968. године од Покрајинског већа Савеза синдиката, Нови Сад, 120 метара несређене архивске грађе и регистратурског материјала, без записника о примопредаји, “јер се због несређености материјала није могло пописати”. Овај пријем заведен је под бројем 114 од 11.10.1968. године у Улазном инвентару Архива Војводине. У оквиру те грађе налазила се и грађа овог фонда.
Оквир и садржај:     Материјали Централног и Земаљског одбора Синдиката металских радника, документа са оснивачке и годишњих скупштина ПО, документа са годишњих скупштина среских и месних одбора и синдикалних подружница, тарифски правилници за предузећа металске индустрије, хигијенско-техничка заштита радника металске струке и друго.
Допуне:     Према подацима из Извештаја архивисте за заштиту архивске грађе ван архива (бр.031.6-130/1-08, од 8.12.2008. године) у регистратури Савез самосталних синдиката Војводине, Нови Сад налази се 1,30 метара архивске грађе Синдиката металских радника (Ф.292) за преузимање. Поменута грађа није сређена и уписана у архивску књигу и обухвата материјал настао у периоду 1960-1990. године.
Систем сређивања:     Сачувана и одабрана архивска грађа сређена је према принципу слободне провинијенције, односно по тематским групама и серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 213 ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 328 СИНДИКАТ РАДНИКА ИНДУСТРИЈЕ И РУДАРСТАВА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)

 

Scroll to Top