RS 002 F. 294 УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СТРУЧНИХ ШКОЛА – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СТРУЧНИХ ШКОЛА – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 294
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1953-1958
Датуми постојања творца:     1953-1959
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,4, књига: 1, кутија: 3
Назив/Име ствараоца(лаца):     Удружење наставника стручних школа – Покрајински одбор за Војводину
Преузимање грађе:     Грађа је издвојена из несређеног регистратурског материјала Синдиката радника друштвених делатности Југославије – Покрајински одбор за Војводину. Ова грађа је примљена у Архив 24.09.1968. године, број улазног инвентара 118.
Оквир и садржај:     Евиденција аката,подаци о реформи стручних школа, о друштвеном управљању у њима, раду школских одбора, решавању материјалних проблема у индустријским школама, извештаји са годишњих скупштина среских удружења, проблеми у вези са унапређењем стручног и педагошког рада у школама, анкете о учешћу чланова Удружења у политичком и друштвеном раду и повезивању стручних школа са привредним организацијама, извештаји и реферати са семинара за стручне наставнике разних струка.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Део фонда је сређен по годинама и бројевима деловодног протокола, док су од дела фонда без сигнатура формиране архивске јединице. За овај део грађе није урађен аналитички инвентар.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 317 СИНДИКАТ ПРОСВЕТНИХ И НАУЧНИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 288 УДРУЖЕЊЕ УЧИТЕЉА, НАСТАВНИКА И ПРОФЕСОРА – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 309 УДРУЖЕЊЕ ВАСПИТАЧА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)

 

Scroll to Top