RS 002 F. 295 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И БУЏЕТ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И БУЏЕТ
Сигнатура:     RS 002 F. 295
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1971
Датуми постојања творца:     1953-1971
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 152,51, књига: 69, кутија: 1256
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински секретаријат за општу управу и буџет
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал фонда 295. примљен је од Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа – Писарница у неколико наврата: 1967. године (Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-795 од 1. августа 1967. године), у Књизи улазног инвентара бр. 107; 1968. године (Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-653 од 29. маја 1968. године), у Књизи улазног инвентара бр. 112; 1970. године (Записник о примопредаји архивске грађе бр. 04-1102/1 од 14. априла 1970. године), у Књизи улазног инвентара бр. 122; 1972. године (Записник о примопредаји архивске грађе бр. 031.5-8/1 од 30. августа 1972. године) у дужини од 200 m, у Књизи улазног инвентара бр. 147; и 1986. године (Записник о примопредаји архивске грађе бр. VII 031.5-17/86 од 9. децембра 1986. године) у дужини од 6 m, у Књизи улазног инвентара бр. 240.
Оквир и садржај:     Грађу фонда 295. чине: деловодни протоколи, именични регистри, регистри персоналних досијеа службеника на подручју АПВ, матичне књиге службеника, записници са састанка колегијума Секретаријата, нормативна акта, извештаји о раду, покрајински буџет, извештаји о нормативној делатности, статути општина и радних организација, записници са седница среских већа, већа произвођача по местима, организација Н.О. срезова и систематизација радних места са нормативним актима, стање и проблеми изградње комуналног система, одељење административне инспекције – планови рада и извештаји о раду, комисије за службеничке послове, завршни рачуни, друштвени планови општина, платни спискови, решења о експропријацији непокретне имовине, решења по жалбама на одузимање аграрне компетенције, доделу грађевинског земљишта, конфискацију, арондацију, национализацију, решења о деколонизацији, решења о укључењу зграда у стамбену заједницу, решења о ликвидацији привредних предузећа, одлуке о промени граница између општина, записници о полагању стручних испита, персонална документа државних службеника са територије Војводине и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда 295. сређена је једним делом по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Од 1962. до 1971. године преписка је устројена у оквиру организационих јединица. Други део фонда сређен је по принципу слободне провенијенције, тематски и унутар тога хронолошки. Такође је извршено сређивање картотеке персоналних досијеа по азбучном реду. Израђен је аналитички инвентар за формиране архивске јединице тематских група и серија докумената. Тематске групе чине: записници са састанка колегијума Секретаријата, нормативна акта, извештаји о раду, покрајински буџет, извештаји о нормативној делатности, статути општина и радних организација, записници са седница среских већа, већа произвођача по местима, организација Н.О. срезова и систематизација радних места са нормативним актима, стање и проблеми изградње комуналног система, одељење административне инспекције – планови рада и извештаји о раду, комисије за службеничке послове, завршни рачуни, друштвени планови општина, платни спискови, персонална документа и друго.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 190 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПЕРСОНАЛНУ СЛУЖБУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 200 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 206 ПОКРАЈИНСКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА (ФОНД)
RS 002 F. 185 ОДЕЉЕЊЕ ЗА АГРАРНУ РЕФОРМУ И КОЛОНИЗАЦИЈУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 433 ДИРЕКЦИЈА ЗА ОБЈЕКТЕ И ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ ПОКРАЈИНСКОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА (ФОНД)
RS 002 F. 459 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈУ (ФОНД)

 

Scroll to Top