RS 002 F. 306 ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД

Назив:     ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД
Сигнатура:     RS 002 F. 306
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1954-1977
Датуми постојања творца:     1954-1978
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 3,99, књига: 2, кутија: 32
Назив/Име ствараоца(лаца):     Окружни привредни суд
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Окружног привредног суда примљени су у Архив Војводине од творца фонда 14. јануара 1969. године у количини од 30 метара у регистратурски сређеном стању за период 1956-1964. година (Записник о примопредаји бр. 03-41/1 и 03-41/2) и заведени су у књигу улазног инвентара Архива Војводине под редним бројем 117. Грађа фонда примљена је у два наврата, 18. јануара 1979. односно 1988. године.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи нормативна акта и податке о раду одељења Суда према различитим врстама посла. Предмети се односе на спорове и пресуде у вези са накнадом штете вредности преко 100.000,00 динара, у којима се као странке јављају привредне организације, установе са самосталним финансирањем, срезови, градови, општине, и друго. Грађа садржи податке о привредним споровима у вези са куповином, продајом, заменом робе, покретних ствари, предмете о комисионом пословању, посредништву, заступништву, ускладиштењу, затим уговоре о делу, грађевинарству, послузи, превозу као и другим пословима значајним за привреду. Неки предмети садрже пресуде вишег а неки Врховног суда.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је сређен регистратурски по принципу провенијенције. У оквиру шест организационих јединица суда (П-парнични предмети; ПК-привредно казнени преступи; И-извршни предмети; С-стечајни предмети, принудна поравнања; ПЛ-платни налози, мандатне тужбе; Л-принудне ликвидације), архивска грађа је сређена по ознакама, годинама и редним бројевима.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 197 СКУПШТИНА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 244 ПОКРАЈИНСКА ДРЖАВНА АРБИТРАЖА (ФОНД)

 

Scroll to Top