RS 002 F. 304 ВИША ШКОЛА ЗА УПРАВУ И СОЦИЈАЛНИ РАД

Назив:     ВИША ШКОЛА ЗА УПРАВУ И СОЦИЈАЛНИ РАД
Сигнатура:     RS 002 F. 304
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1956-1973
Датуми постојања творца:     1956-1975
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 17,80, књига: 42, кутија: 130
Назив/Име ствараоца(лаца):     Виша школа за управу и социјални рад
Преузимање грађе:     Архивска грађа фонда 304. примљена је у Архив Војводине од Више школе за управу и социјални рад у Новом Саду, у два наврата. Први део грађе преузет је 1973. године (Записник о примопредаји архивске грађе бр. VI 031.5-16 од 24. децембра 1973. године), у количини – 102 књиге, 265 свежњева и 79 фасцикли. У Књизи улазног инвентара АВ овај део преузете грађа заведен је под редним бројем 156. Други део примљен је 1975. године (Записник о примопредаји архивске грађе, бр. VI 031.5-3/1-75 од 24. марта 1975. године), у дужини од 2 m. У Књизи улазног инвентара налази се под бројем 169.
Оквир и садржај:     Грађу фонда 304. чине: деловодни протоколи, дневници рада, главна књига уписаних редовних студената, матична књига за ванредне студенте, азбучни регистри редовних и ванредних студената, матична књига службеника, списи са подацима о оснивању, организацији и обезбеђивању неопходних услова за рад школе, о обезбеђивању стручних кадрова, њиховом даљем усавршавању, нормативна акта са подацима о раду органа самоуправљања, извештаји о раду школе и постигнутим резултатима у току једне школске године – о броју уписаних редовних и ванредних студената, колико је њих завршило годину и са каквим успехом, картотека редовних и ванредних студената који су дипломирали или нису дипломирали, списи са подацима о седницама Савета и Већа школе, преписка школе са органима управе и другим установам и организацијама седнице Наставничког већа, Школског савета, извештаји о раду школе, финансијски планови, статистички извештаји, резултати испита, семинарски радови студената, писмени радови и дневници са праксе у радним организацијама, персонална документа службеника, финансијска документација и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Део фонда 304. сређен је по принципу провенијенције, хронолошки, по годинама и бројевима деловодног протокола. Други део фонда сређен је по принципу слободне провенијенције, тематски и у оквиру тога хронолошки. Тематске групе чине: картотека дипломираних редовних и ванредних студената, индекси, нормативна акта, седнице Наставничког већа, Школског савета, извештаји о раду школе, финансијски планови, статистички извештаји, резултати испита, семинарски радови студената, писмени радови и дневници са праксе у радним организацијама, персонална документа службеника, финансијска документација и друго.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 322 ВИША ШКОЛА ДРУШТВЕНО – ПОЛИТИЧКИХ НАУКА (ФОНД)
RS 002 F. 341 ВИША ПЕДАГОШКА ШКОЛА (ФОНД)
RS 002 F. 351 ВИША ПЕДАГОШКА ШКОЛА (ФОНД)
RS 002 F. 436 ЗАЈЕДНИЦА ВИШИХ ШКОЛА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top