RS 002 F. 307 ЗАЈЕДНИЦА РАДНИЧКИХ И НАРОДНИХ УНИВЕРЗИТЕТА И СРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ЗАЈЕДНИЦА РАДНИЧКИХ И НАРОДНИХ УНИВЕРЗИТЕТА И СРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 307
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1956-1988
Датуми постојања творца:     1956-1988
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,36, књига: 3, кутија: 20
Назив/Име ствараоца(лаца):     Заједница радничких и народних универзитета и сродних организација за образовање одраслих Војводине
Преузимање грађе:     За архивску грађу Покрајинског одбора Савеза народних и радничких универзитета Србије за Војводину за период од 1956. до 1961. године у количини од једне кутије архивске грађе (0,12 м) нема података о томе када је примљен у Архив. Према подацима из старе белешке о фонду, фонд је издвојен приликом сређивања регистратурског материјала и деобе на фондове грађе Извршног већа Војводине.
Приликом пријема архивске грађе Ф. 314. Културно-просветне заједнице Војводине 2008. године у Архив Војводине примљен је и други део грађе Савеза и Заједнице радничких и народних универзитета (број Записника о примопредаји II 031.5-11/2-08, од 04.11.2008. године). У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 384.
Оквир и садржај:     Статути, правилници, самоуправни споразуми; записници, стенографске белешке и материјали са осн. и год. скупштина Савеза НУ и РУ Србије, покрајинског Савеза/Заједнице и среских савеза НУ и РУ у Војводини; записници, стенографске белешке и материјали са пленума, седница Председништва и Извршног одбора, и осталих састанака; планови рада, предлози буџета и извештаји о раду Савеза/Заједнице; стенографске белешке, материјали и програми са саветовања о образовању одраслих; статути, правилници, извештаји и планови рада НУ и РУ у Војводини; документација о међурепубличкој и међупокрајинској сарадња асоцијација НУ и РУ у СФРЈ; информације других установа и ДПО о образовању одраслих и раду НУ и РУ и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Увидом у грађу утврђено је да су у регистратури вођени само обични деловодни протоколи, а са променама назива установе нису израђивани нови печати, те се Заједница до краја свог деловања служила печатима Покрајинског одбора. Пошто су деловодни протоколи сачувани само делимично (за 1956. годину и период 1961-1975), грађа је мањим делом сређена у оквиру преписке по годинама, а у оквиру година по бројевима деловодног протокола, док су од издвојене грађе из преписке и грађе без деловодних бројева формиране тематске групе.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 245 САВЕЗ КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 314 КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 425 САВЕЗ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШНИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 509 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА ЗА ШИРЕЊЕ КЊИГЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 427 УДРУЖЕЊЕ СТЕНОГРАФА И ДАКТИЛОГРАФА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top