RS 002 F. 314 КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА ВОЈВОДИНЕ

Назив:     КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 314
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1956-1992
Датуми постојања творца:     1957-2003
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 10,03, књига: 9, кутија: 82
Назив/Име ствараоца(лаца):     Културно-просветна заједница Војводине
Историјат фонда/збирке:     Архивску грађу насталу радом Савеза КПД АП Војводине (Ф.245) и Покрајинског већа Културно-просветне заједнице Србије за Војводину (Ф.314) првобитно је преузео Музеј социјалистичке револуције Војводине у Новом Саду (данас Музеј Војводине, Нови Сад). Како је Музеј био заинтересован за часопис “Полет”, преузео је поред часописа и архивску грађу ових фондова.
Преузимање грађе:     Музеј оцијалистичке револуције Војводине у Новом Саду (данас Музеј Војводине, Нови Сад) је поменуту архивску грађу понудио Архиву Војводине, 1969. године. Пошто се грађа налазила се у расутом стању у количини од 3 дужна метра преузимање је извршено без пописа грађе (број Записника о примопредаји 03-308/1-69, од 19.03.1969. године). У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 119.
Архив Војводине је 4. новембра 2008. године преузео од Завода за културу Војводине 44,26 дужних метара архивске грађе, у регистратурски сређеном стању, из периода од 1946-1992. године (број Записника о примопредаји II 031.5-11/2-08, од 04.11.2008. године). Преузета архивска грађа се састојала од грађе Покрајинског већа културно-просветне заједнице Србије за Војводину, Савеза културно-просветних друштава Војводине и грађе савеза по гранама културних делатности. У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 384.
Оквир и садржај:     Подаци о оснивању и организацији рада КПЗ Војводине. Записници и материјали са седница Скупштине, Покрајинског већа, Покрајинског одбора, Председништва. Подаци о делатности комисија и одбора у саставу КПЗ: Комисија за међународну сарадњу, Комисија за утврђивање својства естрадног радника, Комисија за међуопштинску и међурепубличку сарадњу, Одбор за књигу, Одбор за читалачку значку, Одбор Доситејевих дана… Подаци о учешћу КПЗ у прослави јубилеја догађаја и личности из политичке и културне историје земље. Преглед културно-уметничких манифестација у Војводини. Саветовања у организацији КПЗВ. Подаци о додели награда “Искре културе” и “Вукове награде”. Подаци о раду културно-просветних заједница општина, Србије и Југославије. Завршни рачуни, платни спискови, персонална документа и друго.
Допуне:     Према подацима из Извештаја архивисте за заштиту архивске грађе ван архива (бр.031.6-140/5-08, од 5.10.2009. године) у регистратури Завод за културу Војводине, Нови Сад, налази се око 2,00 дужна метра архивске грађе за преузимање. Поменута грађа остављена је за оперативне потребе регистратуре и обухвата материјал настао у периоду 1979-2003. године, и то: платни спискови, М-4 образци, седнице, извештаји, завршни рачуни, годишњи извештаји и сл.
Систем сређивања:     Фонд је делом сређен по бројевима деловодног протокола, а за део грађе су формиране тематске групе.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 245 САВЕЗ КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 307 ЗАЈЕДНИЦА РАДНИЧКИХ И НАРОДНИХ УНИВЕРЗИТЕТА И СРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 425 САВЕЗ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШНИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 509 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА ЗА ШИРЕЊЕ КЊИГЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 528 САВЕЗ ДЕЧИЈИХ ПОЗОРИШТА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 529 САВЕЗ МУЗИЧКИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 533 САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЕСТРАДНИХ УМЕТНИКА И ИЗВОЂАЧА САП ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 526 УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА САП ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 326 ДРУШТВО АРХИВСКИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Scroll to Top