RS 002 F. 318 СИНДИКАТ РАДНИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ПРЕХРАМБЕНЕ И ДУВАНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     СИНДИКАТ РАДНИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ПРЕХРАМБЕНЕ И ДУВАНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 318
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1959-1967
Датуми постојања творца:     1959- нема података о престанку са радом
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,46, кутија: 4
Назив/Име ствараоца(лаца):     Синдикат радника пољопривреде, прехрамбене и дуванске индустрије Југославије – Покрајински одбор за Војводину
Преузимање грађе:     Архив Војводине преузео је 1968. године од Покрајинског већа Савеза синдиката, Нови Сад, 120 метара несређене архивске грађе и регистратурског материјала, без записника о примопредаји, “јер се због несређености материјала није могло пописати”. Овај пријем заведен је под бројем 114 од 11.10.1968. године у Улазном инвентару Архива Војводине. Из примљене грађе издвојена је и грађа овог фонда.
Оквир и садржај:     Грађа фонда садржи материјале о раду Синдиката – материјале са седница Централног, Републичког и Покрајинског одбора Синдиката. Такође, када су у питању организациона питања и питања синдикалних организација, ту се налазе материјали о међународној сарадњи Синдиката радника пољопривреде, прехрамбеној и дуванској индустрији Југославије, увођењу радничког самоуправљања и развој самоуправљања у радним организацијама пољопривреде, прехрамбене и дуванске индустрије, опште стање и проблеми пољопривреде, прехрамбене и дуванске индустрије, стање и проблеми техничке опремљености, производње и пласмана производа пољопривреде, прехрамбене и дуванске индустрије Војводине у земљи и иностранству, рад синдикалних организација на идеолошко-политичком усавршавању, на уздизању културно-просветног нивоа радника, на физичкој култури и разоноди радника, проблеми кадрова, стручног усавршавања радника и школовања деце радника, животни стандард и радни услови, станови и смештај радника, лични доходци и продуктивност рада у радним организацијама пољопривреде, прехрамбене и дуванске индустрије, хигијенско-техничка заштита радника на раду, социјално осигурање и здравствена заштита и друго.
Допуне:     Према подацима из Извештаја архивисте за заштиту архивске грађе ван архива (бр.031.6-133/1-08, од 9.12.2008. године) у регистратури Савез самосталних синдиката Војводине, Нови Сад, налази се 8,00 дужних метара архивске грађе Синдиката радника пољопривредне, прехрамбене и дуванске индустрије (Ф.318) за преузимање. Поменута грађа није сређена и уписана у архивску књигу, и обухвата материјал настао у периоду 1965-1988. године, за који ће се тек након сређивања прецизно утврдити распон година, количина и фондовска припадност.
Систем сређивања:     Сачувана и одабрана архивска грађа сређена је према принципу слободне провинијенције, односно по тематским групама и серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Геогрефски регистар
Предметни регистар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 275 СИНДИКАТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ РАДНИКА И СЛУЖБЕНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 283 СИНДИКАТ РАДНИКА И СЛУЖБЕНИКА ПРЕХРАМБЕНЕ И ДУВАНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 213 ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Scroll to Top