RS 002 F. 317 СИНДИКАТ ПРОСВЕТНИХ И НАУЧНИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     СИНДИКАТ ПРОСВЕТНИХ И НАУЧНИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 317
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1959-1963
Датуми постојања творца:     1959-1963
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,51, књига: 3, кутија: 4
Назив/Име ствараоца(лаца):     Синдикат просветних и научних радника Југославије – Покрајински одбор за Војводину
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал Синдиката просветних и научних радника – Покрајински одбор за Војводину – Нови Сад, примљен је 1968. године од Синдиката радника друштвених делатности Југославије – Покрајински одбор за Војводину – Нови Сад, заједно са регистратурским материјалом неких других удружења и синдиката из области просвете и друштвених делатности. Овај пријем заведен је под бројем 118 од 24.09.1968. године у Улазном инвентару Архива Војводине. Укупно је примљено 4 дужна метра архивске грађе.
Оквир и садржај:     Евиденција аката; записници са годишњих скупштина и седница Покрајинског одбора, Среских одбора и Општинских одбора. Извештаји о раду одбора, реферати, планови рада. Извештаји о материјалном, финансијском положају школа, разне анкете спроведене по школама; и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Архивска грађа је сређена по принципу слободне провенијенције.
Део списа представља преписку која је одложена хронолошки према деловодном протоколу. Други део списа је подељен у тематске групе.
Важно је напоменути да с обзиром да је Синдикат просветних и научних радника наследио начин канцеларијског пословања и архиву Удружења учитеља, наставника и професора, није извршено закључивање постојећег деловодника (Књига бр.4 Деловодни протокол: 1955-1959(1961)) након гашења Удружења 1959. године, већ је настављен низ деловодних бројева приликом завођења нових предмета Синдиката све до краја 1959. године.
Након ревизије фонда 2013. године извршене су исправке у разграничењу грађе између фонда Ф.288 и Ф.317.
За архивске јединице тематских група израђен је аналитички инвентар са 244 аналитичка описа, на картицама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима Републике Србије из 1994. године.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Аналитички инвентар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 288 УДРУЖЕЊЕ УЧИТЕЉА, НАСТАВНИКА И ПРОФЕСОРА – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 294 УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СТРУЧНИХ ШКОЛА – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 309 УДРУЖЕЊЕ ВАСПИТАЧА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 223 САВЕЗ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)

 

Scroll to Top