RS 002 F. 319 ФЕДЕРАЦИЈА СИНДИКАТА СЛУЖБЕНИКА И РАДНИКА ЈАВНИХ СЛУЖБИ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     ФЕДЕРАЦИЈА СИНДИКАТА СЛУЖБЕНИКА И РАДНИКА ЈАВНИХ СЛУЖБИ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 319
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1959-1966
Датуми постојања творца:     1960-1963
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,45, књига: 1, кутија: 4
Назив/Име ствараоца(лаца):     Федерација синдиката службеника и радника јавних служби Југославије – Покрајински одбор за Војводину
Преузимање грађе:     Архив Војводине преузео је од Покрајинског одбора за АПВ Синдиката радника друштвених делатности Југославије, Нови Сад, 14.10.1968. године (према примопредајном записнику бр. 03-1115/1-68) архивску грађу и регистратурски материјал у укупној количини од око 4 дужна метра. У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 118. Према подацима из Примопредајног записника, том приликом примљена је грађа више твораца, од које је приликом сређивања формирано три архивска фонда: Ф.319, 317, 327.
Оквир и садржај:     Подаци о оснивању и раду ПО Федерације синдиката службеника и редника јавних служби Југославије за Војводину, подаци о оснивању и раду општинских и среских синдикалних одбора Федерације на територији Војводине, записници и материјали са седница Председништва и Пленума ПО Федерације, као и са седница и годишњих скупштина среских и општинских одбора и подружница Федерације, материјали савезног и републичког одбора Федерације, материјали одбора струковних синдиката који улазе у састав Федерације (семинари, реферати, извештаји, информације, обавештења и друго), правилници о расподели личних доходака у домовима здравља и здравственим станицама у појединим местима на територији Војводине и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Сачувана и одабрана архивска грађа сређена је мањим делом у оквиру преписке према бројевима деловодног протокола, а већим делом према принципу слободне провинијенције, односно по тематским групама и серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 327 СИНДИКАТ РАДНИКА ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
Напомена :     Ф. 319. Књига бр.1. делимично се (у распону 1965-1966) односи на Ф.327.

 

Scroll to Top