RS 002 F. 321 ПОКРАЈИНСКА УПРАВА ЗА ЦЕНЕ

Назив:     ПОКРАЈИНСКА УПРАВА ЗА ЦЕНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 321
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1963-1971
Датуми постојања творца:     1963-1974
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,38, књига: 5, кутија: 3
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајинска управа за цене
Преузимање грађе:     Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа предала је Архиву Војводине 1980. године (Записник о примопредаји VII 031.5-8/1980), архивску грађу насталу радом више покрајинских секретаријата у временском периоду 1962-1970 године. Међу примљеном архивском грађом налазила се и грађа Покрајинске управе за цене у временском периоду 1967-1970 у количини од 0,50 м. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 190. Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа – Писарница предала је Архиву Војводине 1986. године (Записник о примопредаји VII 031.5-12/1986), архивску грађу Покрајинског уреда за цене у временском периоду 1971-1972. године у количини од 0,50 м. У књизи улазног инвентара овај пријем је заведен под редним бројем 235.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.321 чине: годишњи извештаји о раду Покрајинског завода за цене; информације и билтени о кретању цена; анализе; захтеви предузећа за повећање цена и одлуке Покрајинске управе за цене по тим захтевима; решења по предмету жалби предузећа на одлуке заједничке управе за цене, које се односе на висине цена производа и услуга; персоналије; књиге евиденције и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.321 је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. За део архивске грађе која није имала деловодну ознаку ствараоца фонда извршено је сређивање по принципу слободне провенијенције, тематски. Архивска грађа је у оквиру тематских група устројена хронолошки по годинама. Архивска грађа Одсека за цене и Уреда за цене период 1946-1950. године налази се у фонду Ф.198. Покрајинско извршно веће Народне скупштине АПВ, Нови Сад; архивска грађа Управе за цене (1951.г) се налази у фонду Ф.200. Покрајински секретаријат за послове финансија – Нови Сад, док се се архивска грађа Уреда за цене (1952.г.) налази се у оквиру фонда Ф.348.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 200 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 286 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РОБНИ ПРОМЕТ (ФОНД)
RS 002 F. 293 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 348 САВЕТ ЗА ПРОМЕТ РОБОМ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 205 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ (ФОНД)
RS 002 F. 296 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ДРУШТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 297 ПОЉОПРИВРЕДНА КОМОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top