RS 002 F. 329 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНА ИСТРАЖИВАЊА

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНА ИСТРАЖИВАЊА
Сигнатура:     RS 002 F. 329
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1960-1992
Датуми постојања творца:     1961-1992
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,96, књига: 5, кутија: 15
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински завод за социјална истраживања
Преузимање грађе:     Фонда 329. примљен је у Архив Војводине 01. јула 1992. године од Покрајинског завода за социјална истраживања, у дужини од 21 m (Записник о примопредаји архивске грађе, број II 031.5-11/92 од 01. јула 1992. године). У Књизи улазног инвентара АВ овај фонд заведен је под редним бројем 310.
Оквир и садржај:     Грађу фонда 329. чине: деловодни протоколи, матична књига службеника, картони и картице личног дохотка, статути, записници са седница збора радника, документа Герантолошког друштва Војводине, финансијска документација, персонална документа, обрасци М4 и ЕР – 1, печати и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Део фонда сређен је по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Други део је подељен по тематским групама, односно по принципу слободне провенијенције. Тематске групе чине: акта о оснивању, статути, записници са седница, финансијска документација, персонална документа, обрасци М4 и ЕР – 1 и печати.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 535 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 537 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 536 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ (ФОНД)
RS 002 F. 538 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ДРУШТВЕНE БРИГE О ДЕЦИ (ФОНД)

 

Scroll to Top