RS 002 F. 328 СИНДИКАТ РАДНИКА ИНДУСТРИЈЕ И РУДАРСТАВА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     СИНДИКАТ РАДНИКА ИНДУСТРИЈЕ И РУДАРСТАВА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 328
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1963-1967
Датуми постојања творца:     1963- нема података о престанку са радом
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,10, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Синдкат радника индустрије и рударства Југославије – Покрајински одбор за Војводину
Преузимање грађе:     Претпоставља се да је грађа овог фонда примљена у Архив Војводине заједно са грађом Покрајинског већа Савеза синдиката, Нови Сад, која је преузета 1968. године. Тада је преузето 120 дужних метара несређене архивске грађе и регистратурског материјала, без записника о примопредаји, “јер се због несређености материјала није могло пописати”. Овај пријем заведен је под бројем 114 од 11.10.1968. године у Улазном инвентару Архива Војводине.
Оквир и садржај:     Записници и материјали са седница Председништва, пленума и годишњих скупштина ПО овог Синдиката, реферати и анализе, материјали синдикалних подружница при појединим индустријским предузећима на подручју Војводине, материјали о раду Централног одбора овог Синдиката и друго.
Допуне:     Према подацима из Извештаја архивисте за заштиту архивске грађе ван архива (бр.031.6-135/1-08, од 9.12.2008. године) у регистратури Савез самосталних синдиката Војводине, Нови Сад налази се 9,50 метара архивске грађе Синдиката радника индустрије и рударства (Ф.328) за преузимање. Поменута грађа није сређена ни уписана у архивску књигу и обухвата материјал настао у периоду 1963-1988. године.
Систем сређивања:     Сачувана и одабрана архивска грађа сређена је према принципу слободне провинијенције, односно по тематским групама и серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 213 ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 278 СИНДИКАТ ТЕКСТИЛНИХ, КОЖАРСКИХ И ГУМАРСКИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 292 СИНДИКАТ МЕТАЛСКИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
Scroll to Top