RS 002 F. 330 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ, ТРГОВИНУ И САОБРАЋАЈ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ, ТРГОВИНУ И САОБРАЋАЈ
Сигнатура:     RS 002 F. 330
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1965-1967
Датуми постојања творца:     1965-1967
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,85, књига: 6, кутија: 24
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински секретаријат за индустрију, трговину и саобраћај
Преузимање грађе:     Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа предала је Архиву Војводине 1980. године (Записник о примопредаји: VII 031.5-6/1980), архивску грађу Покрајинског секретаријата за привреду, индустрију и занатство насталу у временском распону од 1955. до 1970. године у количини од 34,45 м. Покрајински секретаријат за индустрију, трговину и саобраћај преузео је послове наведеног секретаријата 1965. године па се предпоставаља да се наведена архивска грађа настала у временском интервалу од 1965. до 1970. године односи на рад Покрајинског секретаријата за индустрију, трговину и саобраћај. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 188.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.330 чине: нормативна акта; извештаји о раду и друга акта која се односе на индустрију (изузев прехрамбене), трговину, саобраћај, грађевинарство, угоститељство и занатство; подаци о развоју наведених привредних грана, економским условима приређивања, о питањима индустријске сарадње кооперације; подаци о грађевинској, тржишној, електроенергетској и инспекцији парних котлова,; подаци из финансијског пословања; књиге евиденције и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.330 је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола, односно децималним ознакама ( 01-10). Део архивске грађе је сређен по принципу слободне провенијенције, тематски. Унутар серије архивска грађа је устројена хронолошки по годинама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 195 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 202 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 293 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 465 ИСПИТНА КОМИСИЈА ЗА МАШИНИСТЕ И ЛОЖАЧЕ ПАРНИХ ПОСТРОЈЕЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top