RS 002 F. 331 ПОКРАЈИНСКО ВЕЋЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ПОКРАЈИНСКО ВЕЋЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 331
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1962-1971
Датуми постојања творца:     1965-1991 регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,07, књига: 28, кутија: 9
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајинско веће за прекршаје Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Покрајинског већа за прекршаје примљени су у Архив Војводине у више наврата. Прва примопредаја је извршена 30. јуна 1969. године (Записник о примопредаји бр. 03-595/1, улазни инвентар Архива Војводине бр. 121) када је од Покрајинског већа за прекршаје Аутономне Покрајине Војводине презето 7 метара грађе за 1962-1967. годину. Друга примопредаја је извршена 23. априла 2013. године (Записник о примопредаји бр. II 031.5-30/2) када је од Покрајинског секретријата за финансије, Одсека за финансијску оперативу и платни промет трезора преузета финансијска документација ствараоца фонда настала до 1971. године (платни спискови, завршни рачуни, лични картони, М-4 обрасци) у количини од 0,32 метра. Нема података када је Архив преузео списе прекршаја (другостепена решења) за 1970. годину и књиге деловодника, уписника и именика за период 1969-1971. година.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; решења Покрајинског већа за прекршаје донета по жалбама на решења општинских судија за прекршаје (одабрани су само предмети који осликавају време у коме су настали, као што су прекршаји због држања коза, шверцовања робе из Италије, погрдно изражавање о државним руководиоцима и др.); годишње извештаје о раду; избору судија и поротника; статистичке податке о броју прекршаја по разним основама; финансијску документацију (завршне рачуне, платне спискове, личне картоне, М-4 обрасце) и друго.
Допуне:     Допуне се очекују.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда је сређена регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по ознакама и редним бројевима.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима, РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 197 СКУПШТИНА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top