RS 002 F. 332 ПОКРАЈИНСКА ЗАЈЕДНИЦА ЗА НАУЧНИ РАД

Назив:     ПОКРАЈИНСКА ЗАЈЕДНИЦА ЗА НАУЧНИ РАД
Сигнатура:     RS 002 F. 332
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1969-1974
Датуми постојања творца:     1969-1974
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 9,80, књига: 5, кутија: 88
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајинска заједница за научни рад
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал и архивска грађа је преузета од Покрајинске заједнице за научни рад
( Записник о примопредаји архивске грађе, Архив Војводине бр. 031.5 – 9 од 25. априла 1974. године ). Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бр. 163 преузето је 16 м регистратурског материјала. Мањи део регистратурског материјала накнадно је примљен и био је помешан са регистратурским материјалом и архивско грађом СИЗ -а за научни рад Војводине.
Оквир и садржај:     Списи садрже: податке о оснивању и организацији фонда; промене у организацији; научно – истраживачке пројекте и рад у области друштвених и привредних наука у области привреде и непривредних делатности; сарадња са одговарајућим фондовима и научним институцијама СР Србије и ФНРЈ; научно истраживачки рад у Војводини – опште ствари; финансијске планове и завршне рачуне и персоналну документацију.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда је примљена у несређеном стању. У фонду је извршено излучивање безвредног регистратурског материјала и сређивање одабране архивске грађе. Списи су сређени хронолошки, по бројевима деловодног протокола и по тематским групама. Од дела архивске грађе која је без деловодних бројева формиране су архивске јединице ( предмети )за које је урађен аналитички инвентар.
Услови доступности:     Слободан присптуп уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 409 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА НАУЧНИ РАД (ФОНД)
RS 002 F. 434 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА НАУЧНИ РАД ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 495 ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ (ФОНД)
Напомена о објављивању:     Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводине, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове, Архив Војводине III, Нови Сад 1992.

 

Scroll to Top