RS 002 F. 333 САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР

Назив:     САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР
Сигнатура:     RS 002 F. 333
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1947-1980
Датуми постојања творца:     1948- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 19,09, књига: 18, кутија: 154
Назив/Име ствараоца(лаца):     Савез Удружења бораца Народноослободилачког рата, Покрајински одбор
Преузимање грађе:     Део архивске грађе СУБНОР-а САП Војводине, Покрајински одбор Нови Сад, за период 1948–1960. преузет је 1978. године од Музеја социјалистичке револуције Војводине у Новом Саду. У књизи улазног инвентара Архива Војводине фонд је заведен под редним бројем 300, када је архивска грађа примљена 1991. године (Записник о примопредаји архивске грађе VII 031.5-12/91 од 25.07.1991. године). Овај други део фонда преузет је од Савеза удружења бораца НОР-а САП Војводине, Покрајинска конференција Нови Сад.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда 333. чине: материјали са седница скупштине СУБНОР-а Војводине; седница комисија Председништва и Покрајинског одбора СУБНОР-а Војводине; срески одбори, градски одбори, месни одбори, општинских одбора, председништва СУБНОР-а, секретаријата, колегијума, политичка и кадровска питања; неговање и развијање револуционарних традиција НОР-а; социјално-економско старање о борцима НОР-а, породицама и деци палих бораца; брига о породицама политичких затвореника и интернираца; међународној сарадњи борачких организација, финансијска документација, персонални досијеи и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Део фонда сређен је регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Од 1962. године преписка је устројена по организационим јединицама. Други део фонда сређен је по принципу слободне провенијенције, тематски, а унутар тога хронолошки. Израђено је 3672 архивске јединице. Тематске групе чине: Покрајински одбор Савеза бораца НОР-а, срески одбори, градски одбори, месни одбори, материјали са седница: Скупштина СУБНОР-а Војводине, општинских одбора, Председништва СУБНОР -а, секретаријата, колегијума, материјали са седница комисија, персонални досијеи, платни спискови.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба “Закона о културним добрима”, РС 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 339 ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР САВЕЗА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 334 ПОКРАЈИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 439 ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УЧЕСНИКА НОР-А (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     АРХИВ СРБИЈЕ: •Савез бораца Народноослободилачког рата – Главни одбор за НРС – Београд 1947-1962; •Удружење резервних официра и подофицира Југославије – Главни одбор за Србију – Београд 1952-1962; •Савез ратних војних инвалида Југославије – Републички одбор за Србију – Београд 1945-1964

 

Scroll to Top