RS 002 F. 334 ПОКРАЈИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 334
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1940-1990
Датуми постојања творца:     1919-1990
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 232,56, књига: 131, кутија: 1938
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински комитет савеза комуниста Војводине
Историјат фонда/збирке:     Историјско одељење ПК СКС за Војводину формирано је као стручно-политички орган ПК СКС за Војводину 1952. године, са задатком да прикупи, среди, чува и обради доступне податке из историје радничког покрета и КПЈ у Војводини.Ово Оделење је 1955. године, претворено у Историјски архив ПК СКС за Војводину.
Грађа Покрајинског комитета СКВ чувана је у овом архиву све до 1970. године, када је Историјски архив ПК престао са радом а грађу је преузео Музеј социјалистичке револуције, Архивско одељење.
1978. године грађу је из Музеја преузео Архив Војводине, с тим што се део грађе која обухвата период до 1945. године налази и даље у Музеју Војводине(некадашњи Музеј социјалистичке револуције).

Преузимање грађе:     Архив Војводине је више наврата преузимао грађу:
Регистратурски материјал фонда ПК СКВ преузет је од Музеја социјалистичке револуције новембра 1978. године, у количини 15,5 метара, за перид 1945-1955.
Од Покрајинског комитета савеза комуниста Војводине преузета је грађа 27.12.1990. године, у количини од 480 метара, за период 1945-1990.
Грађа је последњи пут преузета 22.11.1994. године, од Покрајинског одбора Социјалистичке партије Србије, у количини од 38 метара, са временским распоном 1945-1988. године.
У књизи улазног инвентара Архива Војводине пријем грађе овог фонда је заведен под редним бројевима 193,290 и 325.
Оквир и садржај:     Архивску грађу чине: Записници и материјали Покрајинских конференција, записници и материјали са седница Покрајинског комитета његових тела и органа, комисија Покрајинског комитета, среских, општинских конференција, затим записници иматеријали са седница општинских, градских и месних комитета,седнице Савета радне заједнице стручне службе, материјали Информативне службе Покрајинског комитета Савеза комуниста информације, билтени, документа која се односе на организациони рад и организацију КПС, штампу и издавачку делатност, школство,партијске школе и курсеве,културно-просветни рад, документа о идеолошко-политичком раду, затим документа о раду друштвено-политичких организација, финансијска документација, разно.
Допуне:     Увидом у евиденције службе заштите архивске грађе ван архива и увидом у грађу која се чува у регистратури Социјалистичке партије Србије-Покрајинског одбора СПС у Војводини, утврђено је да се у регистратури налази грађа количине 12,50 м за период 1960-1990. године, тако да се очекују накнадне допуне.
Систем сређивања:     За део грађе која је преузета 1978.године, у Архиву Војводине су формиране архивске јединице и израђен је аналитички инвентар, остали део грађе преузет 1990. и 1994. године, сређен је по годинама и бројевима деловодног протокола и систематизован по тематским групама а унутар њих хронолошки. После сређивања остало је 232,56 метра списа и 2 метра књига.
Услови доступности:     На основу дописа Социјалистичке партије Србије- Покрајински одбор СПС у Војводини, бр.2606-1251 упућеном Архиву Војводине у Новом Саду, заведено под бројем II 031.5-22-94, којим се регулише начин коришћења архивске грађе ПК СКВ:”Архивска грађа се од 1976-1988. године, ограничава од коришћења, изузев лицима и установама са посебним одобрењем имаоца грађе”.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Aрхивска грађа је на папиру и магнетофонским тракама.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 333 САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР (ФОНД)
RS 002 F. 335 ОБЛАСНИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 336 ПОКРАЈИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 337 ГЛАВНИ ОДБОР УЈЕДИЊЕНОГ САВЕЗА АНТИФАШИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 340 ПОКРАЈИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 349 ЦЕНТАР ПОКРАЈИНСКОГ КОМИТЕТА САВЕЗА КОМУНИСТА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ И МАРКСИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ “СТЕВАН ДОРОЊСКИ” (ФОНД)
RS 002 F. 531 ЛИЧНИ ФОНД СТЕВАНА ДОРОЊСКОГ (ФОНД)
RS 002 F. 445 ТИТОВ ФОНД ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ МЛАДИХ РАДНИКА И РАДНИЧКЕ ДЕЦЕ У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ (ФОНД)
RS 002 F. 338 ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР АНТИФАШИСТИЧКОГ ФРОНТА ЖЕНА ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Архив Југославије, 507 САВЕЗ КОМУНИСТА ЈУГОСЛАВИЈЕ

 

Scroll to Top