RS 002 F. 335 ОБЛАСНИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     ОБЛАСНИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 335
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1948
Датуми постојања творца:     1928-1948
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,48, књига: 2, кутија: 20
Назив/Име ствараоца(лаца):     Обласни комитет Савеза комунистичке омладине Југославије за Војводину
Преузимање грађе:     Део архивске грађе фонда 335. у износу од 1 m преузет је од Музеја социјалистичке револуције Нови Сад, 1978. године (Записник о примопредаји архивске грађе бр. VII 031.5-5, од 16.01.1981. године). Фонд СКОЈ-а је преузет непотпун јер је део регистратурског материјала до 1946. године остао у Музеју социјалистичке револуције, Нови Сад (Записник о примопредаји архивске грађе бр. VII 031.5-5, од 16.01.1981. године). У књизи Улазног инвентара АВ фонд је заведен под редним бројем: 197 (Записник о примопредаји архивске грађе бр. VII 031.5-5, од 16.01.1981. године).
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда 335. чине: записници са седница Обласног, среских, градских и месних комитета, дневник билтена Обласног комитета, планова и извештаја о раду, докумената о радним акцијама и омладинским бригадама, културно-просветном и идеолошком раду и друго.
Допуне:     Не очекују се промене.
Систем сређивања:     Сређивање грађе у фонду 335. извршено је по принципу слободне провенијенције. Формирано је 3158 архивских јединица (предмета), које су аналитички описане. Унутар фонда нису формиране тематске групе.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба “Закона о културним добрима”, РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 337 ГЛАВНИ ОДБОР УЈЕДИЊЕНОГ САВЕЗА АНТИФАШИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 340 ПОКРАЈИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 334 ПОКРАЈИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     АРХИВ СРБИЈЕ, Савез Комунистичке омладине Југославије – СКОЈ, •Покрајински комитет СКОЈ-а за Србију – Београд 1919-1948, Окружни одбори Народне омладине Србије
Музеј Војводине, Нови Сад

 

Scroll to Top