RS 002 F. 336 ПОКРАЈИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ПОКРАЈИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 336
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1944-1990
Датуми постојања творца:     1944-1990
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 125,79, књига: 49, кутија: 1012
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајинска конференција Социјалистичког савеза радног народа Војводине
Преузимање грађе:     Фонд 336. примљен је у Архив Војводине у неколико наврата од Социјалистичког савеза радног народа Војводине – Нови Сад и то: 1980. године у дужини од 0,5 m (Записник о примопредаји архивске грађе бр. VII 31.5-10/80, од 09.10.1980. године), Књига улазног инвентара бр. 192; 1981. године у дужини од 15 m (Записник о примопредаји архивске грађе бр. VII 31.5-2 од 16.01.1981 године), Књига улазног инвентара бр. 194; 1981. године у дужини од 9,70 m (Записник о примопредаји архивске грађе бр. VII 31.5-20/81. од 18.06.1981. године), Књига улазног инвентара бр. 211; 1990. године у дужини од 120 m (Записник о примопредаји архивске грађе бр. VII 031.5-7/90. од 22.11.1990. године), Књига улазног инвентара бр. 287; 1991. године у дужини од 50 m (Записник о примопредаји архивске грађе бр. VII 031.5-3/91. од 07.03.1991. године), Књига улазног инвентара бр. 293; 1991. године у дужини од 66 m (Записник о примопредаји архивске грађе бр. VII 031.5-7/91. од 18.04.1991. године), Књига улазног инвентара бр. 296.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда 336. чине: програми НФ(ССРН), статути организација НФ, документација – евиденција предмета, самоуправни споразуми, нормативна акта, записници са седница ПК ССРН за Војводину, финансијски планови, одлуке о расподели и коришћењу средстава за финансирање делатности ПК ССРНВ, кадровска политика, биографски подаци предложених могућих кандидата за чланове савета у Покрајини, општинским комитетима, евиденција кадрова, преглед функционера и руководећих радника у савезним органима управе, кандидати за Председника и чланове Извршног већа Скупштине САПВ, органима и организацијама на нивоу Покрајине, листе кандидата за избор делегата у Веће ширих друштвено-политичких заједница, информације о резултатима избора делегата у Скупштини ширих друштвено-политичких заједница, преглед структуре Општинске конференције ССРН, Извршног одбора и других тела Општинских конференција, структура СИЗ-а Покрајине, документи из области међународне сарадње, преглед предложених кандидата и додела Повеље ССРНВ, извештај о раду одбора за награду АВНОЈ-а, билтени, стамбени кредити, финансијска документација и друго.
Допуне:     Очекују се допуне.
Систем сређивања:     Први део грађе фонда 336. је обрађен аналитички и израђено је 3332 архивске јединице. Други део сређен је регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Од 1959. године преписка је устројена по организационим јединицама, а један део фонда је сређен по принципу слободне провенијенције, тематски, а унутар тога хронолошки. Тематске групе чине: документација – евиденција предмета, самоуправни споразуми, нормативна акта, записници са седница ПК ССРН за Војводину, финансијски планови, одлуке о расподели и коришћењу средстава за финансирање делатности ПК ССРНВ, кадровска политика, биографски подаци предложених могућих кандидата за чланове савета у Покрајини, општинским комитетима, евиденција кадрова, преглед функционера и руководећих радника у савезним органима управе, кандидати за Председника и чланове Извршног већа Скупштине САПВ, органима и организацијама на нивоу Покрајине, листе кандидата за избор делегата у Веће ширих друштвено-политичких заједница, информације о резултатима избора делегата у Скупштини ширих друштвено-политичких заједница, преглед структуре Општинске конференције ССРН, Извршног одбора и других тела Општинских конференција, структура СИЗ-а Покрајине, документи из области међународне сарадње, преглед предложених кандидата и додела Повеље ССРНВ, извештај о раду одбора за награду АВНОЈ-а, билтени, стамбени кредити, финансијска документација и друго.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба “Закона о културним добрима” РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 334 ПОКРАЈИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 445 ТИТОВ ФОНД ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ МЛАДИХ РАДНИКА И РАДНИЧКЕ ДЕЦЕ У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ (ФОНД)
RS 002 F. 338 ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР АНТИФАШИСТИЧКОГ ФРОНТА ЖЕНА ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 326 ДРУШТВО АРХИВСКИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Архив Србије, •Републичка конференција социјалистичког савеза радног народа Србије – Београд 1944-

 

Scroll to Top