RS 002 F. 340 ПОКРАЈИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ПОКРАЈИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 340
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1946-1991
Датуми постојања творца:     1946-1990
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 40,14, књига: 20, кутија: 329
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајинска конференција Савеза социјалистичке омладине Војводине
Преузимање грађе:     Део архивске грађе фонда 340. (20 дужних метара) преузет је од Музеја социјалистичке револуције, Нови Сад (данашњи Музеј Војводине) 1978. године (Записник о примопредаји архивске грађе бр. VII 031.5-4 од 16.01.1981.) и 1980. године (Досије фонда 340, Сумарни инвентар – Историјска белешка стр. VI, кош. 5, бр. 265). У Књизи улазног инвентара АВ овај део фонда заведен је под редним бројем 196. Други део грађе преузет је 1991. године од Покрајинске конференције ССО Војводине у дужини од 74 метра (Записник о примопредаји архивске грађе бр. VII 031.5-5/91. од 10.04.1991.). У Књизи улазног инвентара овај део фонда заведен је под редним бројем 295.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда 340. чине: деловодни протоколи, пописи аката, књиге инвентара, часописи “Ослобођење”, “Омладина” и “Глас омладине”, материјали Централнок комитета Народне омладине Југославије, ГОНОС, ПКНОВ, организациона питања, упитници-лични картони омладинских руководилаца, планови и извештаји о раду организација Наподне омладине, радничка омладина, сеоска омладина, школство-школска омладина, омладинске просторије, радне акције, идеолошко-политички рад и културно-просветни рад, учешће омладине у пољопривредним радовима, пионири, фискултура, омладинска штампа, прославе, јубилеји, екскурзије, годишњи одмори омладине, такмичења, ванармијско васпитање, међународна сарадња, омладина националних мањина, учешће омладине у акцији уписа народног зајма, партијске школе, финансијска документација, персонална досијеа радника, разно и друго.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Део фонда 340. сређен је регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Други део фонда сређен је по принципу слободне провенијенције, тематски, а унутар тога хронолошки. За део фонда формиране су и архивске јединице којих је укупно 18674, а које су такође сређене тематски и унутар тога хронолошки. Тематске групе чине: седнице и записници са Покрајинских конференција, извештаји Вироа ПК НОС за Војводину, разна саветовања, планови и извештаји о раду среских и општинских комитета, материјали комисија ПК НОС за Војводину, материјали са омладинских манифестација, фестивала и слично, организациона питања, упитници – лични картони омладинских руководилаца, финансијска документација, радничка, сеоска, школска омладина, материјали са радних акција, идеолошко-политички и културно-просветни рад, пионири, такмичења и друго.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба “Закона о културним добрима”, РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру и две филмске траке.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 335 ОБЛАСНИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 334 ПОКРАЈИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 337 ГЛАВНИ ОДБОР УЈЕДИЊЕНОГ САВЕЗА АНТИФАШИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 525 ЦЕНТАР ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ОМЛАДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 445 ТИТОВ ФОНД ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ МЛАДИХ РАДНИКА И РАДНИЧКЕ ДЕЦЕ У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Архив Србије, Централни комитет Савеза социјалистичке омладине Србије – ЦК СОС (1944-1990)
Архив Србије, Окружни одбори Народне омладине Србије
Напомена :     Приликом прегледа фонда 340. за потребе уноса података у програм ИСАВ, констатовано је да се фонд састоји од 20 књига, од којих пет не представљају у архивистичком смислу књиге, већ се претпоставља да би их требало ставити у поредак, односно уложити у списе на одговарајуће место.

 

Scroll to Top