RS 002 F. 341 ВИША ПЕДАГОШКА ШКОЛА

Назив:     ВИША ПЕДАГОШКА ШКОЛА
Сигнатура:     RS 002 F. 341
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1977
Датуми постојања творца:     1946-1977
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 31,75, књига: 109, кутија: 220
Назив/Име ствараоца(лаца):     Виша педагошка школа
Преузимање грађе:     Део архивске грађе Више педагошке школе у Новом Саду за период 1946 – 1977. преузет је 1978. године (Записник о примопредаји архивске грађе, бр. VI 031.5-2/2-78 од 11. октобра 1978. године), а у Књизи улазног инвентара АВ заведен је под редним бројем 172. Преузета је грађа у дужини од 117 m. Други део фонда преузет је 1979. године (Записник о примопредаји архивске грађе, бр. VII 031.5-6/1-78 од 24. априла 1979. године), у дужини од 50 m. У Књизи улазног инвентара овај део фонда заведен је под бројем 177. Грађа фонда преузета је од Ликвидационе комисије Више педагошке школе.
Оквир и садржај:     Грађу фонда 341. чине: деловодни протоколи, уписници студената, главна књига стручних испита, књига дипломираних студената, главна књига инвентара, матична књига запослених, досијеи студената и стручни испити наставника, подаци о оснивању, променама у организацији, нормативна акта, записници са седница Савета школе, Већа школе, записници са састанака комисија, катедри, друштвено-политичких организација школе, наставни планови и програми, извештаји о раду, статистички подаци о упису студената, резултати испита по годинама, статистика дипломираних студената, стипендије, финансијски планови и завршни рачуни, персонални досијеи радника, подаци о личном дохотку, индекси и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд 341. сређен је делом по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Други део фонда сређен је по принципу слободне провенијенције, односно по тематским групама, а унутар њих по годинама или по азбучном реду. Тематске групе чине: стручни испити наставника, оснивање и промене у организацији, нормативна акта, статути, одлуке, правилници, самоуправни споразуми, записници са седница Савета, Наставничког већа, комисија, Катедре, извештаји о раду Школе, наставнички планови и програми, извештаји о раду, статистика уписа студената, статистика дипломираних студената, финансијски планови, завршни рачуни, дипломе о завршеној средњој школи, стипендије студената, реферати за избор наставника, документа ООСК, персонални досијеи радника, картони ЛД, стамбени и потрошачки кредити, индекси.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 304 ВИША ШКОЛА ЗА УПРАВУ И СОЦИЈАЛНИ РАД (ФОНД)
RS 002 F. 351 ВИША ПЕДАГОШКА ШКОЛА (ФОНД)
Scroll to Top