RS 002 F. 338 ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР АНТИФАШИСТИЧКОГ ФРОНТА ЖЕНА ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР АНТИФАШИСТИЧКОГ ФРОНТА ЖЕНА ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 338
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1942-1954
Датуми постојања творца:     1943-1953
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 5,12, књига: 14, кутија: 41
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински одбор Антифашистичког фронта жена за Војводину
Историјат фонда/збирке:     Не постоје подаци о претходнимм имаоцима регистратурског материјала насталог радом Покрајинског одбора АФЖ за Војводину, као ни о датуму предаје последњем имаоцу, Музеју социјалистичке револуције Војводине из Новог Сада.
Преузимање грађе:     Музеј социјалистичке револуције Војводине предао је регистратурски материјал Архиву Војводине новембра 1978. године. Примопредаја је евидентирана записником број VII 031.5-3 од 16. јануара 1981. године, те уписом у Улазни инвентар Архива број 195. Према записнику, примљено је 8 књига и 55 кутија делимично очуваног материјала, укупне количине од 6 метара.
Оквир и садржај:     Евиденције аката; записници и материјали са седница, састанка и саветовања; нормативна акта; документација о учешћу жена у Народноослободолачкој борби; планови рада и извештаји о раду одбора АФЖ; преписка у вези са културно-просветно-пропагандном делатношћу, организовањем прослава и јубилеја, спровођењем избора за представничка тела и органе друштвено-политичких организација, организовањем такмичења, организовањем сабирних и радних акција и других радова на обнови и изградњи земље, делатношћу у области задругарства, радом на унапређивању друштвеног положаја жене, делатношћу на пољу здравствене и социјалне заштите, односима са СССР-ом и друго; концепти и текстови у рукопису разних говора и реферата; финансијска документација; персонална документација.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Целокупна грађа фонда је сређена по тематским групама, односно серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     француски (латиница), српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 336 ПОКРАЈИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 334 ПОКРАЈИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Архив Србије, Антифашистички фронт жена Србије – Главни одбор (1945-1953)
Архив Југославије, Ф.141, Антифашистички фронт жена Југославије, 1945 – 1953.
Музеј Војводине, Одсек за новију историју, Архивска збирка
Scroll to Top