RS 002 F. 342 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ДРВНУ ИНДУСТРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ДРВНУ ИНДУСТРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 342
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1947-1952
Датуми постојања творца:     1951-1952
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,24, књига: 7, кутија: 10
Назив/Име ствараоца(лаца):     Главна дирекција за дрвну индустрију Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Писарница Извршног већа АПВ предала је Архиву Војводине 1964. године (Записник о примопредаји 01-169/1964), архивску грађу органа управе, насталу после Другог светског рата закључно са 1954. годином. Међу примљеном архивском грађом налазила се и грађа Главне дирекције за дрвну индустрију АПВ, Нови Сад у количини од 32 пакета. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 92.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.342 чине: записници са седница упраних одбора и радничких савета; финансијски планови предузећа Дирекције; месечни и полугодишњи извештаји о индустријској производњи; годишњи планови производње, анализе годишњих планова и планова инвестиција; завршни рачуни; пројекти грађевинских радова; машинске карте и прегледи искоришћености капацитета машина у предузећима Дирекције; књиге евиденције; матичне књиге службеника; регистри седница УО и РС предузећа под АОР – ом Дирекције и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.342 је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Део архивске грађе је сређен по принципу слободне провенијенције, тематски. Унутар серије архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и азбучном реду.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 355 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПОКРАЈИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ (ФОНД)
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 195 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 293 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 397 ПОКРАЈИНСКА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕТАЛНУ И ДРВНУ ИНДУСТРИЈУ (ФОНД)
RS 002 F. 356 САВЕТ ЗА ИНДУСТРИЈУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top