RS 002 F. 343 ГЛАВНА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНУ ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ГЛАВНА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНУ ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 343
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1952
Датуми постојања творца:     1951-1952
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 6,93, књига: 10, кутија: 61
Назив/Име ствараоца(лаца):     Главна управа за локалну индустрију и занатство Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Писарница Извршног већа АПВ предала је Архиву Војводине 1964. године (Записник о примопредаји 01-169/1964), архивску грађу органа управе, насталу после Другог светског рата закључно са 1954. годином. Међу примљеном архивском грађом налазила се и грађа Главне управе за локалну идустрију и занатство АПВ, Нови Сад у количини од 46 пакета. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 92.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.343 чине: прегледи обавеза према друштвеном плану по производним гранама; индивидуалне планске калкулације занатских и индустријских предузећа и њихове рекапитулације; планови производње предузећа разних грана индустрије и занатских предузећа; анализе рентабилитета остварене производње и услуга по гранама и предузећима; финансијски планови; извештаји о раду, реферати; подаци о машнама по предузећима; машинске карте предузећа локалне индустрије и занатсктва; динамички планови квота радне снаге и кадрова по индустријским гранама и предузећима; извештаји о радним нормама и акордном систему у локалној индустрији и занатству; решења ГНО и СНО Комисије за прекршаје; персонална документа; књиге евиденције и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.343 је делом сређен регистратурски по принципу провенијенције а делом по приципу слободне провенијенције. У делу фонда који је сређен регистратурски, архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. У делу фонда који је сређен тематски, архивска грађа је устројена хронолошки по годинама. Формирано је 565 архивских јединица (предмета).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 293 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 356 САВЕТ ЗА ИНДУСТРИЈУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 195 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top