RS 002 F. 355 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПОКРАЈИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ

Назив:     ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПОКРАЈИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 355
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1946-1952
Датуми постојања творца:     1950-1951
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 3,61, књига: 8, кутија: 28
Назив/Име ствараоца(лаца):     Главна дирекција покрајинске индустрије
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал настао радом Главне дирекције покрајинске индустрије, преузет је 1964. године од Писарнице Извршног већа НС АПВ, заједно са регистратурским материјалом низа других покрајинских органа и установа насталих у периоду 1945-1962. године. У књизи улазног инвентара Архива Војводине, грађа фонда Ф.355. је заведена под редним бројем 92
Оквир и садржај:     Архивску грађу чине: Евиденција аката, документа о оснивању и раду Дирекције, планови производње и извештаји о извршењу планова производње, записници о извршеним ревизијама предузећа, примопредаја предузећа из надлежности републичких у надлежност покрајинских органа, табеларни прегледи о потребама за разним артиклима из појединих индустријских грана, документа о финансијском пословању, купопродајни уговори Главне дирекције и предузећа свих грана, инвестиције за грађевинске објекте за све гране индустрије, подаци о раду радничких савета и управних одбора, раду синдикалних подружница и партијских организација, подаци о полагању државних стручних испита, подаци о радној снази и кадровима, подаци о страној радној снази , организационе шеме Дирекције и предузећа разних индустријских грана на подручју Војводине, карактеристике радника и службеника, персоналије и др.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне
Систем сређивања:     Део грађе је сређен хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола, за део фонда без сигнатура формиране су тематске групе.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру и добро је сачувана
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 345 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 342 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ДРВНУ ИНДУСТРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 344 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕТАЛНУ ИНДУСТРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 346 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕКСТИЛНУ И КОЖНУ ИНДУСТРИЈУ (ФОНД)
RS 002 F. 356 САВЕТ ЗА ИНДУСТРИЈУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top