RS 002 F. 356 САВЕТ ЗА ИНДУСТРИЈУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САВЕТ ЗА ИНДУСТРИЈУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 356
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1947-1952
Датуми постојања творца:     1951-1953
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,29, књига: 6, кутија: 11
Назив/Име ствараоца(лаца):     Савет за индустрију Главног извршног одбора Народне скупштине Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Писарница Извршног већа АПВ предала је Архиву Војводине 1964. године (Записник о примопредаји 01-169/1964), архивску грађу органа управе, насталу после другог светског рата закључно са 1954. годином. Међу примљеном архивском грађом налазила се и грађа Савета за индустрију ГИО НС АПВ, Нови Сад у количини од 64 пакета. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 92.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.356 чине: записници са седница Савета; значајна акта са подацима о оснивању, укидању, фузионисању и другим променама свих органа у области индустрије и занатства; спецификација материјала и производа балансних група; планови производње и расподела материјала подручних дирекција и предузећа; планови извоза и увоза и њихова реализација; извештаји, анализе и прегледи о извршењу планова производње; тарифни правилници за разне гране производње; реферати, елаборати, прегледи из области занатства; спискови и прегледи дирекција, предузећа и службеника; персонална документа; књиге евиденције и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.356 је делом сређен регистратурски по принципу провенијенције а делом по принципу слободне провенијенције, тематски. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. За део архивске грађе која није имала деловодну ознаку ствараоца фонда формиране су архивске јединице (предмети). Унутар серије архивска грађа је устројена хронолошки по годинама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 355 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПОКРАЈИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ (ФОНД)
RS 002 F. 343 ГЛАВНА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНУ ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 342 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ДРВНУ ИНДУСТРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 344 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕТАЛНУ ИНДУСТРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 345 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 346 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕКСТИЛНУ И КОЖНУ ИНДУСТРИЈУ (ФОНД)
RS 002 F. 222 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ИНДУСТРИЈЕ КУДЕЉЕ И ЛАНА (ФОНД)
RS 002 F. 293 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top