RS 002 F. 364 ГОРЊОБАНАТСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА

Назив:     ГОРЊОБАНАТСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА
Сигнатура:     RS 002 F. 364
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     КИКИНДА
Распон грађе:     1944-1961
Датуми постојања творца:     1945-1962
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,4, кутија: 12
Назив/Име ствараоца(лаца):     Горњобанатска водна заједница
Преузимање грађе:     Архив Војводине преузео је од Водопривредног предузећа Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Кикинда 14.3.1968.године (према примопредајном записнику б.б./1968) грађу овог фонда, заједно са грађом још неколико водних задруга. У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 72.
Следеће преузимање архивске грађе и регистратурског материјала више водних задруга које су биле претходнице овог предузећа, међу којима и део грађе Горњобанатске водне заједнице, извршено је 1978. год. од Хидросистема ДТД – Водопривредне организације “Шајкашка”, Нови Сад (према примопредајном записнику бр. 031.5-1/1978 од 6.3.1978.год). Ова грађа припојена је претходно примљеном и сређеном делу фонда.
Оквир и садржај:     Нормативна акта, рад органа управљања, извештаји о раду, искази ратне штете и обнова земље, одбране од поплаве, инвестиције, кредити и зајмови, шуме на територији заједнице, организација рада, курсеви и течајеви, техничка документација, археолошка налазишта на територији водне заједнице, “румунски погранични проблем” (састанци разних комисија ради превазилажења проблема коришћења и одржавања граничних канала), платни спискови, персонални списи, финансијска документација и др.
Допуне:     Према допису Историјског архива Кикинда из 2006. године Водопривредно друштвено предузеће “Горњи Банат”, Кикинда, које је правни наследник Горњобанатске водне заједнице, поседује архивску грађу и регистратурски материјал који није евидентиран у архивској књизи (није утврђена количина и граничне године те грађе). Такође у Историјском архиву у Кикинди налази се око 45 метара грађе (са распоном 1870-1969. год.) преузете од Водопривредног друштвеног предузећа “Горњи Банат”, Кикинда. Постоји могућност да је Горњобанатска водна заједница творац дела ове архивске грађе.
Систем сређивања:     У Архиву Војводине је у току 1976.год. извршено сређивање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, при чему је од примљене грађе формирано седам архивских фондова:
– Горњобанатска потиска водна задруга за заштиту од поплаве Велика Кикинда (Ф.16)
– Златица водна задруга Велика Кикинда (Ф.45)
– Новокнежевачка водна задруга Велика Кикинда (Ф.50)
– Бочар-Иђошка водна задруга Велика Кикинда (Ф.47)
– Галацка водна задруга Велика Кикинда (Ф.52)
– Шарлевил-Солтурска водна задруга Велика Кикинда (Ф.148)
– Горњобанатска водна заједница, Кикинда (Ф.364)
При том је у Ф.364 издвојено 40 кутија грађе.
Фонд је сређен према тематском принципу, јер нису сачуване евиденције аката.
Услови доступности:     Слобoдан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Слободно објављивање и умножавање на основу Одлуке Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 16 ГОРЊОБАНАТСКА ПОТИСКА ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ (ФОНД)
RS 002 F. 45 ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕДЕЛА ЗЛАТИЦЕ „ ЗЛАТИЦА ВОДНА ЗАДРУГА ” (ФОНД)
RS 002 F. 47 БОЧАР – ИЂОШКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 50 НОВОКНЕЖЕВАЧКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 52 ГАЛАЦКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 148 ШАРЛЕВИЛСКО – СОЛТУРСКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 367 УДРУЖЕЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top