RS 002 F. 365 СТАРОБЕЧЕЈСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА

Назив: СТАРОБЕЧЕЈСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА
Сигнатура: RS 002 F. 365
Ниво описа: ФОНД
Седиште: БЕЧЕЈ
Распон грађе: 1946-1962
Датуми постојања творца: 1945-1962
Обим и носач записа јединице описа: метара: 0,40, кутија: 4
Назив/Име ствараоца(лаца): Старобечејска водна заједница
Историјат фонда/збирке: Водопривредно предузеће Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Бечеј предао је Пољопривредном архиву Нови Сад (према примопредајном записнику бр. 03-94/1967 од 9.11.1967.год.) архивску грађу и регистратурски материјал више водних задруга које су биле правни претходници овог предузећа, међу којима и грађу Старобечејске водне заједнице.
Преузимање грађе: Припајањем Пољопривредног архива Архиву Војводине у Сремским Карловцима (1968. год.), фонд је пренет у Архив Војводине. Овај пријем заведен је под бројем 66 и 77 у Улазном инвентару Архива Војводине.
Архив Војводине преузео је 1978. год. од Хидросистема ДТД – Водопривредне организације “Шајкашка”, Нови Сад (према примопредајном записнику бр. 031.5-1/1978 од 6.3.1978.год.) архивску грађу и регистратурски материјал више водних задруга које су биле правни претходници овог предузећа, међу којима и део грађе Старобечејске водне заједнице.
Оквир и садржај: Материјали о раду органа управљања, одбране од поплаве, мелиорација, инвентарисање основних средстава, техничка документација, привредна обнова земље, шуме на територији заједнице, финансијска документација, персонални списи и др.
Допуне: Не очекују се допуне.
Систем сређивања: Грађа овог фонда је систематизована у оквиру тематских група, јер нису сачуване евиденције аката.
Услови доступности: Слобoдан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања: Слободно објављивање и умножавање на основу Одлуке Архива.
Језик и писмо архивске грађе: српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви: Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства: Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија: Нема копија.
Сродне јединице описа: RS 002 F. 17 БАЧКО – ПОТИСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ (ФОНД)
RS 002 F. 46 ТУРСКОБЕЧЕЈСКА „ ВЕЛИКИ РИТ ” ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ (ФОНД)
RS 002 F. 70 БАЧКОГРАДИШТАНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ (ФОНД)
RS 002 F. 71 БАЧКО – БАНАТСКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 54 СТАРИ БЕЧЕЈ – ВРАЊЕВО – БАЧКОПЕТРОВОСЕЛСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ИСУШИВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 366 ШАЈКАШКО – НОВОСАДСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 382 ЈЕГРИЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 412 “КРИВАЈА” ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 359 СЕНЋАНСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 452 ХОРГОШ – МАРТОНОШКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива: Историјски архив Сента, Ф. 532. Бачко потиска водна управа – Стари Бечеј

 

Scroll to Top