RS 002 F. 366 ШАЈКАШКО – НОВОСАДСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА

Назив:     ШАЈКАШКО – НОВОСАДСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА
Сигнатура:     RS 002 F. 366
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1899-1960
Датуми постојања творца:     1945-1962
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 3,00, књига: 7, кутија: 22
Назив/Име ствараоца(лаца):     Шајкашко – новосадска водна заједница
Преузимање грађе:     Водопривредно предузеће Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Нови Сад предао је Пољопривредном архиву, Нови Сад, (према примопредајном записнику бр. 03-94/1967 од 19.2.1968.год.) архивску грађу и регистратурски материјал више водних задруга које су биле прани претходници овог предузећа, међу којима и грађу Шајкашко-новосадске водне заједнице. Како је исте године извршено припајање Пољопривредног архива Архиву Војводине, овај пријем заведен је под бројем 81 у Улазном инвентару Архива Војводине.
Архив Војводине преузео је 1978. год. од Хидросистема ДТД – Водопривредне организације “Шајкашка”, Нови Сад (према примопредајном записнику бр. 031.5-1/1978 од 6.3.1978.год.) архивску грађу и регистратурски материјал више водних задруга које су биле правни претходници овог предузећа, међу којима и део грађе Шајкашко-новосадске водне заједнице.
Пријем трећег дела грађе овог фонда заведен је под бројем 395 у Улазном инвентару Архива Војводине, према Записнику о примопредаји архивске грађе бр. 031.5-13/2010 од 2.12.2010. год. Поменуту грађу, у количини од 11,1 метара, предало је Архиву ВДП “Шајкашка”, Нови Сад.
Оквир и садржај:     Деловодни протоколи, нормативна акта, законски прописи и уредбе, документи о изменама граница подручја Шајкашко-новосадске водне заједнице, о изградњи хидротехничких објеката, систему одбране од поплаве, наводњавању, експропријацији земљишта, шумама на подручју Заједнице, затим техничка документација (радови на насипима, пропустима, мостовима, документација о парцелама потребимх ѕа ѕаштитни шумски појас и сл), финансијска и персонална документација и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд је примљен у несређеном стању, па је током 1977. г. извршено сређивање архивске грађе. Грађа је мањим делом сређена у оквиру преписке по бројевима деловодног протокола, док су за већи део фонда формиране тематске групе.
Архив Војводине преузео је 1978. год. други део грађе Шајкашко-новосадске водне заједнице.
Ова грађа припојена је претходно примљеном и сређеном делу фонда.
Трећи део грађе фона примљен је 2010. године. Ова грађа није обједињена са остатком фонда.
Услови доступности:     Слобoдан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Слободно објављивање и умножавање на основу Одлуке Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 37 НОВОСАДСКО – ТИТЕЛСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВE И РЕГУЛИСАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 123 НОВОСАДСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ, ИСУШЕЊЕ И НАВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 365 СТАРОБЕЧЕЈСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 367 УДРУЖЕЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top