RS 002 F. 367 УДРУЖЕЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Назив:     УДРУЖЕЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 367
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1947-1977
Датуми постојања творца:     1953-1977
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 14,30, књига: 67, кутија: 112, свежањ: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Удружење водопривредних организација Социјалистичке Републике Србије
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал Удружења водопривредних организација СР Србије, Нови Сад, преузет је почетком августа 1977. године, без примопредајног записника и у несређеном стању, у количини од 44 метра. Остатак грађе у количини од 7 метра преузет је у априлу 1978. године. Последњи пријем заведен је под бројем 171 у Улазном инвентару Архива Војводине.
Оквир и садржај:     Деловодни протоколи, регистри, финансијске књиге, стручне публикације, матична књига службеника, записници са састанака органа управљања, нормативна акта, подаци о организацији Удружења и чланица удружења (водних заједница), о реорганизацији водних подручја и одређивању граница водних подручја, о проблемима мелиорације и мелиорационим подручјима, подаци о одводњавању, подземним водама, агро и хидропедолошким особинама земљишта, о припремама за одбрану од поплаве, искоришћавању и поправци слатина, огледима на мелиорисању слатина, о потребама у механизацији, набавци ровокопача и багера и њиховом закупу, извештаји о расположивој механизацији водопривредних организација, о плановима озелењавања и пошумљавања заштитиних појасева, о конверзији шумског заштитног појаса појединих водних заједница, о акцијама кадровског оспособљавања путем организовања течајева, семинара, специјализација стручњака у иностранству, о техничкој помоћи ФАО и ИЦА, о раду дисциплинског суда, о пројектима стамбених зграда Удружења, техничка документација (у вези разних пројеката при водним заједницама), финансијска документација, персонална документација, часопис “Гласник Савеза водних заједница НРС” (“Водопривредни гласник”) и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Одабрана архивска грађа систематизована је у оквиру тематских група.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 225 ВРШАЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 364 ГОРЊОБАНАТСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 366 ШАЈКАШКО – НОВОСАДСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 379 БАЧКОПАЛАНАЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 382 УПРАВА ВОДА У ВРБАСУ (ФОНД)
RS 002 F. 416 ПОТИСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 359 СЕНЋАНСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 370 ПАНЧЕВАЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 412 “КРИВАЈА” ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top