RS 002 F. 37 НОВОСАДСКО – ТИТЕЛСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВE И РЕГУЛИСАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА

Назив:     НОВОСАДСКО – ТИТЕЛСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВE И РЕГУЛИСАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА
Сигнатура:     RS 002 F. 37
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1867-1946
Датуми постојања творца:     1878-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 8,5, књига: 72, кутија: 65
Назив/Име ствараоца(лаца):     Новосадско – тителска задруга за одбрану од поплаве и регулисање унутрашњих вода
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Новом Саду предао је Пољопривредном архиву 29. јуна 1967. године ( Записник о примопредаји Ф.285 03 – 94/1967 ) поред архивске грађе водних задруга са овог подручја и архивску грађу насталу радом Новосадско – тителске задруге за одбрану од поплаве и регулисање унутрашњих вода – Нови Сад. Водопривредна организација „ Шајкашка ” предала је Архиву Војводине 1978. године, архивску грађу из које је издвојена техничка документација Новосадско – тителске водне задруге ( Записник о примопредаји 031.5-1/1978 од 06.03.1978). ВДП „ Шајкашка ” Нови Сад је 02. децембра 2010. године предало Архиву Војводине архиску грађу Новосадско – тителске водне задруге за одбрану од поплаве и регулисање унутрашњих вода, Нови Сад у количини од 0,15 дужних метара (Записник о примопредаји 031.5-12/2010). У књизи улазног инвентара Архива Војводине пријем архивске грађе настале радом Новосадско – тителске задруге за одбрану од поплаве и регулисање унутрашњих вода је заведен под два броја. Први број улазног инвентара је 82, и односи се на примопредају архивске грађе из 1967. године, а други број улазног инвентара је 396 и односи се на примопредају из 2010. године.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи податке: о раду органа управљања; организацији задруге; о раду задруге; хидротехничким објектима на задружној територији; о поплавама и припремама за одбрану од великих вода; финансијском пословању задруге; уплатама водног доприноса; о кадровима и др.
Допуне:     Према Записнику о извршеном стручном надзору ВДП „Шајкашка ” (II 031.3-43/2-05), очекују се допуне.
Систем сређивања:     Приликом сређивања фонда није се примењивало „ Упутство о сређивању водних задруга ” из 1961. године. Фонд је највећим делом сређен регистратурски по принципу провенијенције, односно хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Мањи део грађе је сређен по принципу слободне провенијенције ( тематски).Архивска грађа је у оквиру тематских група устројена хронолошки по годинама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредбе Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), немачки (латиница), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 123 НОВОСАДСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ, ИСУШЕЊЕ И НАВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 366 ШАЈКАШКО – НОВОСАДСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 43 ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈУ УНУТРАШЊИХ ВОДА “ТАМИШАЦ” (ФОНД)
RS 002 F. 154 МАЂАРСКИ КРАЉЕВСКИ ХИДРОТЕХНИЧКИ УРЕД (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top