RS 002 F. 36 МИНИСТАРСТВО ВЕРА И ПРОСВЕТЕ КРАЉЕВИНЕ УГАРСКЕ

Назив:     МИНИСТАРСТВО ВЕРА И ПРОСВЕТЕ КРАЉЕВИНЕ УГАРСКЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 36
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     БУДИМПЕШТА
Распон грађе:     1867-1918
Датуми постојања творца:     1867-1918
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 7, кутија: 53
Назив/Име ствараоца(лаца):     Министарство вера и просвете Краљевине Угарске (Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium)
Историјат творца:     Министарство вера и просвете Краљевине Угарске основано је Законом о образовању независних мађарских министарстава, на основу члана III.из 1848. године. Након прекида од 1949-1967. године, поново наставља рад после Аустро-угарске нагодбе из 1867. године, на основу горе наведеног Закона из 1848. године све до 31. октобра 1918. године, када је основана Република Мађарска.
Историјат фонда/збирке:     Фонд се у целини налазио у Земаљском архиву у Будимпешти, и реституцијом је преузет део фонда углавном предмети који се односе на Бачку, Торонталску и Тамишку жупанију). Пеузета архивска грађа од 1956. године налази се у Архиву Војводине у Сремским Карловцима.Грађа је била сређена по деловодсвеној ознаци, а без иједне помоћне административне књиге. Током 1980. године извршено је пресеривање овог фонда по абецедном реду места а току 2013. године извршена је ревизија фонда и грађа је пресређен по азбучном реду.Ради лакшег коришћења сачињен је и топографски регистар места.
Преузимање грађе:     На основу конвенције са Мађарском од 14. децембра 1924. године Министарство просвете Краљевине СХС по одлуци Пбр. 3913 од 25. септембра 1926. године је примило архивску грађу од Министарства вера и просвете Краљевуине Угарске. Државни архив у Новом Саду је 30. октобра 1926. преузео ову архивску грађу(Архив Војводине, Нови Сад Ф. 121 Архив Војводине Нови Сад (1926- ), 1926- 1991, бр.19/1926).
Оквир и садржај:     Подаци о вероисповедним и општинским школама, државним основним школама, економским (продуженим) школама, средњим школама, пензији просветних радника, грађансеким и учитељским школама, задужбинама, вероисповедним предметима, уметничким преметима.
Допуне:     Не очекује се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Фонд је архивистички сређен. Архивска грађа је сређен по местима по азбучном реду, а унутар места је сређен хронолошки. На крају фонда налази се места из жупанијама ван данашње Војводине и окружнице.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање законских одредби.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     мађарски (латиница), славеносрпски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру и добро је сачувана. Мали део предмете је за лечење.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Геогрефски регистар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања оригинала:     Оргинали се чувају у Архиву Војводине.
Постојање и место чувања копија:     Копије не постоје.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 81 МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, ОДСЕК ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ (ФОНД)
Scroll to Top