RS 002 F. 38 ЦЕНТРАЛНИ КАТАСТАР ЖЕЛЕЗНИЦА И КАНАЛА УГАРСКЕ

Назив:     ЦЕНТРАЛНИ КАТАСТАР ЖЕЛЕЗНИЦА И КАНАЛА УГАРСКЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 38
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     БУДИМПЕШТА
Распон грађе:     1872-1927
Датуми постојања творца:     1868-1918
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,37, књига: 15, кутија: 18
Назив/Име ствараоца(лаца):     Magyarországi vasutak és csatornák központi telekkönyvi hatósága
Преузимање грађе:     Грађа се налазила до 1918. године у Централном катастру железница и канала Угарске у Будимпешти, а после првог светског рата предата је Југославији, на основу чл. 77. Уговора о миру са Мађарском. Грађа железничких пруга Баната и Бачке налазила се у Одељењу за централну земљишну књигу железница и јавних канала при Окружном суду у Новом Саду.
После другог светског рата грађа која се односи на Банат, затечена је у Државном архиву у Новом Саду (данас Архив Војводине).
Оквир и садржај:     Централне земљишне књиге; техничка и правна документација железница у Банату (већина) и Бачкој: експропријациони пописи општина, записници о примопредаји пруга (о надлежностима), пописи поседа са деоницама пруга, спискови међашњих стубаца, катастарске мапе по деоницама, поднесци општина у вези са експропријацијом, решења о експропријацији, одржавање пруга, земљишне књиге појединих пруга у оригиналу и препису, уговори о правном положају пруга, прегледне мапе пруга у оригиналу, планови накнаде експропријације у корист дирекције Југословенских железница; и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Архивска грађа се састоји од књига и списа. Списи су подељени према тематици на групе (задржан је регистратурски поредак) у зависности на коју пругу се грађа односи. Групе садрже преписку која је сређена хронолошки према бројевима деловодног протокола, разну документацију везану за изградњу пруге и експропријационе планове.
Приликом сређивања фонда (2006.г) из грађе је издвојено 7 књига, које су раније биле савијене у кутијама и вршено је излучивање амбалаже у облику клапни у дужини од 0,24 м, те је дошло до смањења укупне количине архивске грађе овог фонда са 2,77 м на 2,28 дужних метара. Такође, приликом ревизије фонда (2013.г) у поредак је уложена накнадно пронађена архивска грађа у укупној дужини од 0,09 м. Због свега наведеног дошло је до померања грађе у кутијама и пренумерације.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима Републике Србије из 1994. године.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Scroll to Top