RS 002 F. 370 ПАНЧЕВАЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА

Назив:     ПАНЧЕВАЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА
Сигнатура:     RS 002 F. 370
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ПАНЧЕВО
Распон грађе:     1945-1960
Датуми постојања творца:     1945-1962
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,11, књига: 19, кутија: 5
Назив/Име ствараоца(лаца):     Панчевачка водна заједница
Историјат фонда/збирке:     Aрхивску грађу насталу радом Панчевачке водне заједнице преузео је Пољопривредни архив од Рејонског погона Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав у Панчеву 1967. године (Записник о примопредаји бр. 03-94/1967).
Преузимање грађе:     Припајањем Пољопривредног архива Архиву Војводине у Сремским Карловцима (1968. год.), фонд је пренет у Архив Војводине. У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под редним бројем 83.
Оквир и садржај:     Евиденције аката, нормативна акта, записници управног и саветодавног одбора, планови рада, извештаји о раду, грунтовне књиге водоплавног земљишта по општинама, дневни извештаји о радовима, искази о ратној штети на објектима, одржавање основних објеката, пољопривредна делатност на територији водне задруге, хидротехничка истраживања, хидрометријски извештаји, курсеви, упутства за рад, акције и такмичења, инвентар основних ствари, техничка документација, рад синдикалне подружнице, персонална и финансијска документација.
Допуне:     Према допису Историјског архива у Панчеву (од 10.12.2007. год.) Водопривредно предузеће “Подунавље”, Ковин, и Водопривредно предузеће “Тамиш Дунав”, Панчево, поседују архивску грађу из периода од 1953. године. Постоји могућност да је део те грађе настао радом творца овог фонда.
Систем сређивања:     Грађа овог фонда је систематизована у оквиру тематских група.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 44 ПАНЧЕВАЧКО – КОВИНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И УРЕЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 385 ДУНАВСКО – ТАМИШКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 72 КОВИН – ДУБОВАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 75 ДЕЛИБЛАТСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 367 УДРУЖЕЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Панчево, фонд “ДТД водопривредно предузеће, рејонски погон ДТД Панчево”, 1952-1972

 

Scroll to Top