RS 002 F. 369 НОВОБЕЧЕЈСКА ВОДНА ЗАДРУГА

Назив:     НОВОБЕЧЕЈСКА ВОДНА ЗАДРУГА
Сигнатура:     RS 002 F. 369
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ БЕЧЕЈ
Распон грађе:     1920-1945
Датуми постојања творца:     1858-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,12, књига: 3, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Новобечејска водна задруга
Преузимање грађе:     Водопривредно предузеће Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Зрењанин предао је 24.06.1968. године Архиву Војводине архивску грађу насталу радом више водних задруга и заједница које су ушле у састав овог предузећа (према Записнику о примопредаји 04 -266/1968, од 05.07.1968. године). Из ове грађе издвојена је и грађа овог фонда.
Оквир и садржај:     Књиге записника са скупштинских и одборских седница, записник са седнице Комисије за ликвидацију пореске реституције, записник о инспекцијском прегледу задруге, пројекат поплочавања насипа код Врањева, извештаји о раду, завршни рачуни и буџети, платни спискови и др.
Допуне:     Према допису Историјског архива у Зрењанину (од 25.10.2006. год.) Водопривредно друштвено предузеће “Средњи Банат”, Зрењанин поседује 12 метара регистратурског материјала Потиске водне заједнице и водних задруга које су ушле у њен састав, из периода 1878-1962 године. Постоји могућност да је творац дела ове грађе Новобечејска водна задруга, те су допуне могуће.
Систем сређивања:     Фонд је сређен у оквиру тематских група, јер нису сачуване евиденције аката.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 416 ПОТИСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 156 ОКРУЖНО НАЧЕЛСТВО ОКРУГА БАНАТСКОГ, ТЕХНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top