RS 002 F. 371 ТРГОВАЧКА И ОБРТНА БАНКА Д.Д.

Назив:     ТРГОВАЧКА И ОБРТНА БАНКА Д.Д.
Сигнатура:     RS 002 F. 371
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1923-1944
Датуми постојања творца:     1923-1946
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,4, књига: 35, кутија: 8
Назив/Име ствараоца(лаца):     Трговачка и обртна банка д. д.
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Трговачке и обртне банке д.д. у Новом Саду примљени су у Архив Војводине од Историјског архива Новог Сада 19. октобра 1962. године (Записник о примопредаји бр. 02-284/1, улазни инвентар Архива Војводине бр. 38) заједно са грађом Српске банке д.д., Загреб, Филијала Нови Сад у количини од 432 кутије у несређеном стању.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине рачуноводствене књиге; подаци о организационој структури банке; скупштински списи; документа о акционарима банке; подаци о девизном пословању; кредитни досијеи комитената банке (правна и физичка лица). Кроз одабрану архивску грађу фонда се сагледава како пословање банке тако и кредитирање трговине и пољопривреде на територији Војводине.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда је сређена тематски и формиране су тематске групе (серије) које чине: списи (статут, правилник, скупштински списи, биланси, девизно пословање, подаци у акционарима банке) и кредитни досијеи комитената банке (правна и физичка лица) сређени по абецедном реду.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Напомена о објављивању:     Група аутора: Историја банкарства у Војводини, Нови Сад, 2001.
Scroll to Top