RS 002 F. 375 ЗБИРКА ИНЖИЊЕРА СЕРГЕЈА МАКСИМОВА

Назив:     ЗБИРКА ИНЖИЊЕРА СЕРГЕЈА МАКСИМОВА
Сигнатура:     RS 002 F. 375
Ниво описа:     ЗБИРКА
Распон грађе:     1919-1941
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,4, кутија: 4
Историјат фонда/збирке:     Водопривредно предузеће Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Сомбор предао је Пољопривредном архиву, Нови Сад (према примопредајном записнику Пољопривредног архива бр. 03-94/1967 од 26.12.1967.год.) архивску грађу и регистратурски материјал више водних заjeдница и предузећа, међу којима и личну архиву и стручну библиотеку инг. Сергеја Максимова, бившег директора Акционарског друштва Канала Краља Петра I.
Преузимање грађе:     Припајањем Пољопривредног архива Архиву Војводине у Сремским Карловцима (1968. год.), фонд је пренет у Архив Војводине. Овај пријем заведен је под бројем 63 i 74 у Улазном инвентару Архива Војводине.
Оквир и садржај:     Персонални документи, приватна преписка, документи о везама инг. Максимова са руском емиграцијом у Југославији, о његовом раду у разним одборима у Сомбору, у Интернационалној Дунавској Комисији, у Генералној дирекцији вода у Београду, стручни радови, разне белешке, карте, планови и скице, списи о извозу пшенице, о млинској индустрији, о житним силосима, списи који се односе на АД Канал Краља Петра I и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Сређивање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала извршено је у току 1981. године. Из укупно 21 пакета архивске грађе (према списку који је прилог записника о примопредаји) издвојене су стручне публикације, које је Архив предао Центру за водни режим Хидросистема ДТД. Од преостале грађе издвојено је 3 кутије архивске грађе које су прикључене Ф.39. Техничка дирекција Акционарског друштва Канала Краља Петра I. Преосталих 8 кутија архивске грађе и регистратурског материјала је систематизовано и сређено. Од архивске грађе одабране за трајно чување формирана је збирка, јер је закључено да поменути материјал нема карактеристике личног фонда. Грађа је сређена у оквиру тематских група.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), руски (ћирилица), немачки (латиница), енглески (латиница), француски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 39 ТЕХНИЧКА ДИРЕКЦИЈА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА КАНАЛА КРАЉА ПЕТРА I (ФОНД)
Scroll to Top