RS 002 F. 381 ОПШТЕ ЈУГОСЛОВЕНСКО БАНКАРСКО ДРУШТВО А.Д. – ФИЛИЈАЛА НОВИ САД

Назив:     ОПШТЕ ЈУГОСЛОВЕНСКО БАНКАРСКО ДРУШТВО А.Д. – ФИЛИЈАЛА НОВИ САД
Сигнатура:     RS 002 F. 381
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1929-1942
Датуми постојања творца:     1929-1944
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,86, књига: 41, кутија: 2
Назив/Име ствараоца(лаца):     Опште југословенско банкарско друштво А.Д. – Филијала Нови Сад
Преузимање грађе:     Нема података када је Архив Војводине преузео архивску грађу и регистратурски материјал настао радом Општег Југословенског банкарског друштва ад – Филијала Нови Сад.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; извештаје о раду Банке; пословну преписку са централом у Београду, Народном банком Краљевине Југославије, Банкарским друштвом д.д. Београд и другим новчаним установама и комитентима; податке о кредитирању предузећа, увозу, извозу и другим банкарским пословима у домену рада банкарског друштва и друго.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Архивска грађа је сређена по принципу слободне провенијенције тако што су формиране тематске групе (серије) које се састоје од извештаја о раду банке и пословне преписке са другим новчаним установама и комитентима.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), немачки (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Сумарни инвентар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top