RS 002 F. 382 ЈЕГРИЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА

Назив:     ЈЕГРИЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА
Сигнатура:     RS 002 F. 382
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ВРБАС
Распон грађе:     1945-1950
Датуми постојања творца:     1945-1962
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,5, кутија: 5
Назив/Име ствараоца(лаца):     Управа вода у Врбасу
Преузимање грађе:     Претпоставља се да је грађа примљена од Историјског архива Сомбор (према примопредајном записнику бр. 031.5-12/1974, од 9.5.1974. год.). Овај пријем заведен је под бројем 165 у Улазном инвентару Архива Војводине. У примљеној грађи налазила се архивска грађа настала радом више водних задруга са територије Водопривредног предузећа Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Сомбор и из ње је издвојена грађа од које је образован овај фонд.
Оквир и садржај:     Материјали о оснивању Управе, о формирању и преузимању бивших водних задруга на територији Војводине, извештаји о раду, подаци о изградњи мостова, извештаји о пумпним станицама, списи надзорништва у Кули, Темерину и Бачкој Тополи, техничка документација, финансијска документација, персонална документација, рад синдикалне подружнице и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен делом у оквиру преписке по бројевима деловодног протокола, а делом у оквиру тематских група.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о култирним добрима, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 51 ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ГОРЊЕ ЈЕГРИЧКЕ (ФОНД)
RS 002 F. 365 СТАРОБЕЧЕЈСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 377 “ДЕЛТА” ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ДЕСНЕ ОБАЛЕ КАНАЛА КРАЉА ПЕТРА I (ФОНД)
RS 002 F. 367 УДРУЖЕЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ФОНД)
RS 002 F. 384 КРСТУР – ВРБАШКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 415 ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ НА ЛЕВОЈ ОБАЛИ КАНАЛА КРАЉА ПЕТРА I (ФОНД)
RS 002 F. 417 “БЕГА” ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 418 РУМЕНКА – КИСАЧКА ЗАДРУГА ЗА ИСУШАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 412 “КРИВАЈА” ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 513 ВЕПРОВАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 515 ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ УНУТАРЊИХ ВОДА СТАПАРА И ОКОЛИНЕ У СТАПАРУ (ФОНД)
RS 002 F. 517 КУЛПИН – СТАРЕ ШОВЕ – ДЕСПОТ СВЕТИ ИВАН ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 520 КУЦУРА – ПАШИЋЕВО ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ УНУТАРЊИХ ВОДА (ФОНД)

 

Scroll to Top