RS 002 F. 393 ПОКРАЈИНСКА ДИРЕКЦИЈА РИБАРСТВА ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ПОКРАЈИНСКА ДИРЕКЦИЈА РИБАРСТВА ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 393
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1951
Датуми постојања творца:     1947-1949
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,26, књига: 1, кутија: 2
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајинска дирекција рибарства Војводине
Преузимање грађе:     Предпоставља се да је архивска грађа настала радом Покрајинске дирекције рибарства Војводине, Нови Сад преузета је од Писарнице Извршног већа 1964. године. Тада је примљена архивска грађа органа управе после Другог светског рата закључно са 1954. годином. У попису архивске грађе за прузимање (Записник о примопредаји: 01-169/1964) није наведена Покрајинска дирекција рибарства али је наведена Главна дирекција покрајинских пољопривредних имања Војводине која је 1949. године преузела послове наведене дирекције. Може се предпоставити да је међу том архивском грађом била и грађа Главне дирекције рибарства Војводине. Овај пријем је у књизи улазног инвентара Архива Војводине заведен под редним бројем 92.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.393 чине: подаци о оснивању Покрајинске управе рибарства; извештаји о раду; упутства; записници; планови производње; пописи рибарских задруга у Војводини; извештаји о улову рибе и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.393 је делом сређен регистраурски по принципу провенијенције а делом по принципу слободне провенијенције. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Део архивске грађе која није имала деловодну ознаку ствараоца фонда је сређен по принципу слободне провенијенције, тематски. Унутар серије архивска грађа је устројена хронолошки по годинама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Aрхива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 232 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПОКРАЈИНСКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИМАЊА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top